Målgruppe

FFT kan anvendes både forebyggende og behandlende til familier med børn og unge mellem 11–17 år med milde til alvorlige adfærdsproblemer. Både forældrene og barnet/den unge deltager i behandlingen.

Målgruppen er kendetegnet ved at udvise eller være i risiko for:

 • Antisocial adfærd
 • Højt konfliktniveau med omgivelser
 • Kriminel adfærd
 • Voldelig og aggressiv adfærd
 • Misbrugsproblematikker
 • Skoleproblemer
 • Psykiske problematikker.

En virknings- og omkostningsevaluering fra VIVE, som udkom i 2018, har desuden vist, at FFT er effektiv over for piger med følelsesmæssige symptomer og indadvendt adfærd såsom angst, isolation og tristhed.

VIVE’s evaluering viser, at de henvisningsårsager, der oftest angives, når et barn eller en ung får et FFT-forløb, er skoleproblemer, tilpasningsproblemer, disharmoni i hjemmet og problemer med venner. Pigerne har oftere end drengene været i kontakt med psykiatrien, har selvskadende og opmærksomhedssøgende adfærd og kommer fra skilsmissefamilier. Drengene har derimod oftere end pigerne været i kontakt med politiet.

Følgende kriterier ekskluderer børn og unge fra målgruppen:

 • er uden familie eller anden omsorgsbase
 • er på vej på institution
 • har autismespektrumforstyrrelse
 • er selvmordstruet
 • er akut psykotisk
Senest opdateret 02-07-2018

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.