Resultater og erfaringer

Et amerikansk review fra 2013 undersøger familiebaseret behandling af adfærdsproblemer og antisocial adfærd, herunder kriminalitets- og misbrugsproblematikker hos unge. Der indgår fire familiebehandlingsprogrammer i studiet. Udvælgelsen af indsatser til studiet har været underlagt to anerkendte amerikanske standarder for evidensinformeret og evidensbaseret praksis.

Reviewet viser, at FFT er effektiv i forhold til:

  • Kriminalitet og risiko for tilbagefald til kriminalitet
  • Lovovertrædelser hos mindre søskende
  • Forbedrede familierelationer
  • Større grad af optimisme i familien
  • Reduktion i psykiatriske reaktioner hos unge
  • Reduktion i unges misbrugsproblemer.

Desuden viser studiet, at FFT har færre sammenbrud i behandlingsforløbet i forhold til de øvrige behandlingsformer.

Læs mere om resultaterne af det amerikanske review på Socialstyrelsens vidensportal:

Vidensportal.dk

Dansk forskning

VIVE har foretaget en evaluering af adfærdsændringer og omkostninger ved FFT i Danmark. Undersøgelsen viser, at forældre og unge, der har deltaget i FFT, oplever en signifikant positiv udvikling i forhold til adfærdsproblemer samt eksternaliserende og internaliserende adfærd. VIVE finder, at FFT er lige effektivt for piger og drenge med hensyn til eksternaliserende adfærd, mens FFT er mere effektivt for piger med hensyn til internaliserende adfærd.

Efter FFT er både piger og drenge uden for den gruppe af unge, man regner for behandlingskrævende målt med redskabet SDQ. Ligeledes er konfliktniveauet i familien faldet signifikant i løbet af FFT-behandlingen målt med redskabet Score15.

Analyserne peger i retningen af, at FFT kan have positive effekter på pigers fravær og indstilling til skolen, når man spørger forældrene. Resultaterne kan dog ikke genfindes i de unges egne vurderinger.

Du kan læse mere om adfærdsændringer og omkostninger i VIVEs rapport.

Læs om adfærdsændringer og omkostninger her

Du kan også høre om kommunernes erfaringer her på Socialstyrelsens hjemmeside.

Hør om kommunernes erfaringer her

Senest opdateret 03-07-2018

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.