DUÅ - Børnehave og Skole

DUÅ Børnehave og Skole har fokus på fællesskabet, som barnet befinder sig i.

DUÅ Børnehave og Skole

DUÅ Børnehave og Skole udbredes som et forebyggende program, der tilbydes den samlede personalegruppe i en børnehave og indskoling, og retter sig mod uddannelse af personalet.

Det overordnede formål med at arbejde med DUÅ Børnehave og Skole er at skabe rammer, der vil kunne inkludere børn i de almene udviklings- og læringsfællesskaber.

Mål og målgruppe

Målgruppen er personalet i daginstitutioner og i indskolinger, der arbejder med børn i alderen 3-8 år.

Målet er, at:

  • flere udsatte børn får en forebyggende indsats 
  • flere børn kan rummes i de almene udviklings- og læringsfællesskaber i normalområdet (daginstitution, dagpleje, skole)
  • fremme det pædagogiske personales positive og proaktive strategier til gruppeledelse
  • øge fokus på udvikling af børns sociale og emotionelle udvikling
  • at få konstruktive strategier til at håndtere adfærdsproblemer.

Opstart af DUÅ Børnehave og Skole

DUÅ Børnehave og Skole forløber over seks workshopdage, hvor hele personalegruppen i en daginstitution, indskoling eller SFO deltager. Gennemførsel af workshopforløb kan organiseres på tværs af børnehaver og skoler, så hensynet til den daglige drift tilgodeses.

Uddannelsen som gruppeleder i DUÅ Børnehave og Skole kræver som minimum en mellemlang uddannelse samt erfaring i arbejdet med målgruppen.

Resultater

Effektstudier af børn i alderen 3-8 år diagnosticeret med ODD viser signifikant forbedring i pædagogens/lærerens brug af ros og opmuntring samt reduktion i brugen af kritik og hård disciplin.

Børnene udviste forbedringer i relationerne til og i samarbejdet med lærere/pædagoger og kammerater, forbedret skoleparathed og engagement i skolearbejdet samt reduktion i aggressiv adfærd.

Andre effektstudier af børn i alderen 3-8 år med socioøkonomiske vanskeligheder, viser også en forbedring i børnenes prosociale adfærd.

DUÅ Børnehave "Information til personalet"

 

Link til video (åbner nyt vindue)

Se video med hyppigt stillede spørgsmål samt film om DUÅ Børnehave:

 

Link til videoer (åbner nyt vindue)

Kontakt

For yderligere information kontakt: 

De Utrolige År Danmark
ved Center for ADHD
Marselis Boulevard 1
8000 Århus C
Tlf: + 45 70 272 276
Mail: info@adhdcenter.dk

Senest opdateret 26-03-2020

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.