Teori og metode - Parent Management Training - Oregon

Parent Management Training - Oregon (PMTO) er evidensbaseret og bygger på social læringsteori. Det bruges både som en individuel indsats og som gruppeforløb.

Teoretisk bygger PMTO på social læringsteori (Social Interactive Learning) og socialøkologisk tænkning og har elementer fra kognitiv behandling. PMTO ser som udgangspunkt adfærd som tillært i en social kontekst, hvorved også uhensigtsmæssig adfærd kan og skal ændres i et samspil med barnets sociale omgivelser.

Metoden tager udgangspunkt i barnets situation, og bygger på en aktiv involvering af forældrene. Ved at ændre adfærdsmønstre og fremme den positive kommunikation sigter metoden mod at stoppe den negative udvikling og adfærdsproblemerne i familien. Dette gøres bl.a. ved at give forældrene træning i kommunikation med barnet gennem positiv involvering og opmuntring af barnet, ved problemløsning i familien og træning i grænsesætning overfor barnet. Også skole og institution inddrages i behandlingsforløbet efter behov.

PMTO er evidensbaseret og blandt de første familiebehandlingsmetoder i Danmark, som indføres og afprøves på grundlag af systematisk dataindsamling og forskning. PMTO er forskningsbaseret. Metoden er udviklet ved Oregon Social Learning Center i USA og er siden 1999 brugt i Norge, hvor metoden løbende er tilpasset til nordiske forhold ved Atferdssenteret i Oslo. PMTO er udbredt som metode bl.a. i Norge, Holland, Island og Danmark.

PMTO eksisterer som individuel familietræning og som gruppebaseret familietræning. PMTO-gruppe er en udvikling af programmet PTC (Parenting Through Change), som har eksisteret som en videreudvikling af PMTO siden begyndelsen af 1990´erne. I Danmark har PMTO-gruppe eksisteret siden 2011.

Metode

I den individuelle træning mødes terapeut og forældre en time en gang ugentligt. Forløbet tilrettes familiens aktuelle behov og mestringsevne og kan derfor variere i længde. De danske erfaringer viser, at den individuelle familiebehandling i gennemsnit indeholder ca. 23 sessioner. Forskningen omkring PMTO viser, at der ikke er behandlingsmæssig effekt ved lange behandlingsforløb. Der arbejdes derfor på en vis reduktion af forløbenes længde.

I træningen gennemgås en række temaer, og der trænes forskellige situationer. Dialog, rollespil og opfølgning via hjemmeopgaver er nogle af de metoder terapeuten anvender i træningen. Normalt mødes terapeut og familie i et særskilt behandlingslokale, men arbejdet kan også foregå i hjemmet.

Målgruppen for PMTO-gruppe er identisk med målgruppen for individuel PMTO, men der skal tages højde for, om deltagerne vil være i stand til at deltage i gruppeformatet. Gruppeforløbet afvikles med to PMTO-gruppeledere en gang ugentligt af 90 minutter, og der kan deltage forældre til 8-10 børn, dvs. ca. 14-16 voksne (inkl. bonusforældre og bedsteforældre). 

Senest opdateret 16-05-2019

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.