KEEP

KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supportet) er et gruppebaseret opkvalificeringsforløb for pleje- og netværksfamilier, som støtter familierne til at kunne håndtere udfordrende følelsesmæssige og adfærdsmæssige problematikker for at opnå en stabil og tryg anbringelse og undgå ikke-planlagte sammenbrud. KEEP traume-informerer og understøtter opbygning af tilknytning.

Målgruppen for KEEP er pleje- og netværksfamilier med plejebørn i alderen 4 – 16 år. Et KEEP-forløb kan fungere både som et forebyggende og behandlende tiltag.

Læs mere om KEEP her:

Om KEEP

Forskning og dokumentation

Uddannelse af KEEP-gruppeledere

Senest opdateret 14-08-2019

Kontakt

Gøye Thorn Svendsen
Psykolog, specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.