Teori og metode

Forældreprogrammerne er gruppebaserede under-visningsforløb, hvor forældre til fem til syv børn mødes med to gruppeledere.

DUÅ - Førskole og Småbørn

DUÅ Førskole og Småbørn er et gruppebaseret undervisningsforløb, hvor forældre til fem til syv børn mødes to timer én gang ugentligt i 14-22 uger eller ca. tre til seks måneder afhængig af, om det er et forebyggende eller behandlende forældreprogram, der arbejdes med. Grupperne ledes af to gruppeledere, som er uddannet i DUÅ Førskole og Småbørn.

Programmets temaer omfatter børnestyret leg, effektiv brug af ros, social og følelsesmæssig guidning af barnet. Herudover vejledning i vedholdenhed og skolemæssige kompetencer, at lære barnet problemløsning, at give barnet hensigtsmæssige strategier for grænsesætning og flere andre temaer. Derigennem har programmet fokus på at hjælpe forældrene til, at deres børn kan opnå tre udviklingsmæssige milepæle:

  • sikker tilknytning til forældrene
  • sproglig og følelsesmæssig udtryksevne
  • udvikling af barnets opfattelse af sig selv som et selvstændigt individ.

Kurset giver både forældrene viden om barnets udvikling og er også meget konkret og anvendelsesorienteret. Forældrene inddrages aktivt i programmets temaer gennem forskellige teknikker, som videoklip med efterfølgende gruppedrøftelser, rollespil, øvelser og hjemmeaktiviteter.

DUÅ - Skolealder

DUÅ Skolealder er et gruppebaseret undervisningsforløb, hvor forældre til fem til syv børn mødes to timer én gang ugentligt i 12-13 uger. Grupperne ledes af to gruppeledere, som er uddannet i DUÅ Førskole og DUÅ Skolealder.

DUÅ Skolealder omfatter temaer som:

  • at opmuntre til mere selvstændighed hos barnet
  • at motivere barnet til læring i skolen
  • at udvikle familiens ansvarsfølelse 
  • at have øget fokus på empati hos barnet. 

DUÅ Skolealder er bl.a. rettet mod at formidle information og strategier om belønningssystemer. Herudover er der fokus på at sætte klare grænser, opmuntre til deltagelse i huslige pligter samt at lave lektier. 

DUÅ Skolealder bliver tilpasset den enkelte forældregruppes behov. Det involverer blandt andet gruppediskussioner, praktiske aktiviteter, eksempler vist på DVD samt rollespil.

 

Senest opdateret 16-02-2017

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.