Opstart

Uddannelse af flere gruppeledere er vigtigt i forbindelse med opstart af forældreprogrammerne DUÅ Førskole og Småbørn samt DUÅ Skolealder.

Uddannelse af gruppeledere

Der bør uddannes minimum fire gruppeledere i forbindelse med opstart af DUÅ Skolealder samt DUÅ Førskole og Småbørn i en organisation. Formålet med dette er at sikre et fagligt miljø for indsatsen i organisationen, hvilket forøger metodeloyaliteten og dermed kvaliteten for borgerne. Formålet er desuden at forhindre, at opsigelse etc. hæmmer implementeringen.

Uddannelsen som gruppeleder i DUÅ Skolealder samt DUÅ Førskole og Småbørn kræver som minimum en mellemlang uddannelse. Den henvender sig til en række forskellige faggrupper, som f.eks. pædagoger, lærere, psykologer, sundhedsplejersker og socialrådgivere, som har erfaring med rådgivning og terapibehandling af aggressiv og udadreagerende adfærd. For at tage uddannelsen som gruppeleder i DUÅ Skolealder er det en forudsætning, at gruppelederne er uddannet i DUÅ Førskole og Småbørn-programmet, der er grundlæggende for DUÅ Skolealder.

Der er forskellige opgaver forbundet med at afholde gruppeforløb. Det drejer sig om forberedelse, afholdelse af gruppe, efterbearbejdning, kollegial sparring, mv.

Uddannelsens indhold

Gruppeledernes uddannelse består af en introdag og en indledende uddannelsesworkshop. I DUÅ Førskole og Småbørn gennemgår gruppelederne en tre dages workshop. I DUÅ Skolealder gennemgår gruppelederne en to dages workshop. Uddannelsen som gruppeleder i DUÅ Skolealder samt DUÅ Førskole og Småbørn er praksisbaseret og løber over ca. to år. Efter den indledende uddannelsesworkshop begynder gruppelederne at levere DUÅ Skolealder samt DUÅ Førskole og Småbørn i organisationen, og gruppelederne modtager derefter vejledning på baggrund af indsatsen i organisationen.

For yderligere oplysninger om uddannelsen, herunder certificering, se hjemmesiden for De Utrolige År Danmark: De Utrolig År Danmark (åbner i nyt vindue) 

Senest opdateret 14-02-2019

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.