Målgruppe

Målgruppen for forældreprogrammerne fordeler sig på DUÅ Førskole og Småbørn samt DUÅ Skolealder.

DUÅ - Førskole og Småbørn

DUÅ Førskole og Småbørn kan tilbydes til forældre med børn i alderen 1-8 år, mens kernemålgruppen er 1-6 år. Det kan bruges forebyggende eller behandlende for familier med en begyndende negativ udvikling, hvor der er behov for at genoprette et positivt samspil og styrke tilknytningen mellem barn og forældre.
Inden for målgruppen er børn med ADHD samt deres familier.

Børn med udviklingshæmning er ikke i målgruppen for DUÅ's behandlende programmer.

DUÅ - Skolealder

DUÅ Skolealder er målrettet forældre med børn mellem 6-12 år med udreagerende adfærd, læringsvanskeligheder eller sociale og emotionelle problemer. Programmet bygger videre på principperne fra DUÅ Førskole og Småbørn og kan både tilrettelægges som et forebyggende og behandlende program.

Krav til forældre

Forældrene er barnets vigtigste læremestre, og forældrenes ressourcer og forældrekompetencer har stor betydning for barnet. I DUÅ arbejdes derfor med fokus på at udvikle og udnytte forældrenes egne ressourcer.

Det er ikke et krav, at forældrene kan læse for at komme i DUÅ- forældregrupper. Det anbefales dog, at forældre ikke er egentligt udviklingshæmmede.

Forældrene skal kunne indgå i gruppeforløbet, som DUÅ bygger på, det vil sige, de skal kunne deltage i de øvelser, som gruppeforløbet indeholder, samt arbejde med øvelserne hjemme.

Senest opdateret 14-02-2019

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.