Målgruppe

DUÅ - Børnehave og Skole

DUÅ Børnehave og Skole er et struktureret kursusforløb målrettet personalet i institutioner, i indskolinger og SFO’er med børn i alderen 3-8 år.

DUÅ Børnehave og Skole er et forebyggende program, der styrker personalet i daginstitutioner, i indskolinger samt SFO’er i at understøtte alle børns, herunder specielt udsatte børns trivsel, læring og udvikling.

Senest opdateret 14-02-2017

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.