Opstart

I forbindelse med opstart af pædagog-/lærer- programmet DUÅ Børnehave og Skole er det vigtigt, at der uddannes flere gruppeledere.

Gruppeledere

Der bør uddannes minimum fire gruppeledere i forbindelse med opstart af programmet i en organisation. Formålet med dette er at sikre et fagligt miljø for indsatsen i organisationen, hvilket forøger metodeloyaliteten og dermed kvaliteten for borgerne. Formålet er desuden at forhindre, at opsigelse etc. hæmmer implementeringen.

Uddannelsen som gruppeleder i DUÅ Børnehave og skole kræver som minimum en mellemlang uddannelse. Den henvender sig til en række forskellige faggrupper, som f.eks. pædagoger, lærere og psykologer, som har erfaring i arbejdet med målgruppen.

Der er forskellige opgaver forbundet med at afholde gruppeforløb. Det drejer sig om forberedelse, afholdelse af workshop, efterbearbejdning, kollegial sparring mv. 

Uddannelsens indhold

Gruppeledernes uddannelse består af en introdag og en 3-dages uddannelsesworkshop. Uddannelsen som gruppeleder i DUÅ Børnehave og Skole er praksisbaseret og løber over ca. to år. Efter den indledende uddannelsesworkshop begynder gruppelederne at levere DUÅ Børnehave og Skole i organisationen, og gruppelederne modtager derefter vejledning på baggrund af indsatsen i organisationen.

For yderligere oplysninger om uddannelsen se hjemmesiden for De Utrolige År Danmark: 

De Utrolige År Danmark

Senest opdateret 14-02-2019

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.