Teori og metode

Børneprogrammerne er gruppebaserede under-visningsforløb, hvor børnenes sociale og emotionelle kompetencer styrkes.

DUÅ - Dino Lille gruppe

Programmet løber over ca. seks måneder (18-22 uger) med ugentlige sessioner af to timers varighed. Gruppen ledes af to gruppeledere, der er uddannet i Dino Lille gruppe.

Barnet øver sig i at genkende og forstå følelser hos sig selv og andre. Det udvikler bedre færdigheder i forhold til problemløsning, vredeshåndtering og selvkontrol. Sociale og emotionelle færdigheder øves gennem brug af hånddukker samt samtale omkring videoklip, rollespil, øvelser og forskellige aktiviteter, som er knyttet op til bestemte temaer.

Når barnet får et større beredskab til problemløsning og bedre sociale færdigheder ses sædvanligvis, at den vanskelige adfærd aftager.

Børnene har hjemmeopgaver, som skal løses mellem sessionerne i samarbejde med forældrene.

DUÅ - Dino Stor gruppe

Dino Stor gruppe løber over et helt skoleår med ugentlige sessioner to gange en time. Gruppen ledes af to gruppeledere, som er uddannet i Dino Stor gruppe. Det anbefales, at programmet benyttes i kombination med programmet DUÅ Børnehave og Skole.

Indsatsen sigter mod at styrke børnenes sociale kompetencer, skoleparathed, deres evne til konfliktløsning, at fremme selvkontrol samt at reducere negativt samspil og mobning. Når børnene får bedre redskaber til problemløsning og bedre sociale færdigheder ses ofte, at den vanskelige adfærd aftager.

Gennem brug af hånddukker, snakke ud fra videoklip, lege/rollespil og øvelser, som børnene er aktive deltagere i, understøttes børnene følelsesmæssigt og socialt. Efter hver session øver børnene de gennemgåede temaer i hverdagen sammen med deres pædagog eller lærer.

Senest opdateret 14-02-2017

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.