Uddannelse af ART-trænere

Uddannelse af ART-trænere

For at blive uddannet til ART-træner skal man gennemgå et uddannelsesforløb, hvor man indføres i ART's teoretiske baggrund samt trænes i de tre elementer: social færdighedstræning, vredeshåndtering og moralsk ræsonnering. 

Ofte vil uddannelsen også inkludere, at man, sideløbende med deltagelse i uddannelsen skal træne de nye færdigheder i et gruppeforløb i praksis og afsluttende op til en eksamen. 

Anbefalinger til organisationen

Ekstern evaluering er en vigtig faktor for en vellykket implementering af ART, og det anbefales, at der minimum hvert halve år gennemføres en ekstern evaluering af metoden.

Herudover anbefales det, at der i oplæringsperioden udpeges en eller to personer blandt personalegruppen, som kan fungere som programansvarlige. De programansvarlige bør have gode praktiske og teoretiske færdigheder indenfor ART-metoden.

Senest opdateret 16-02-2017

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.