Styrket overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelse for unge med handicap

ADHD Autisme Bevægelseshandicap Døvblindhed Epilepsi Hjerneskade Hørehandicap Multiple funktionsnedsættelser Ordblindhed Psykisk sårbarhed Psykiske vanskeligheder Sjældne handicap Stammen og løbsk tale Synshandicap Dokumenterede metoder børn og unge

Projektet skal udvikle en model for en indsats, der kan støtte unge med handicap i at starte på og gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Modellen vil have fokus på både strukturelle, sociale og personlige forhold.

Projektperiode:

2021 - 2024

Målgruppe:

Målgruppen er unge med handicap i alderen 14-30 år, der har de kognitive og intellektuelle forudsætninger for at gennemføre en ordinær og kompetencegivende ungdomsuddannelse med den rette støtte.

Baggrund for projektet:

At gennemføre en ungdomsuddannelse er en del af overgangen til et mere selvstændigt unge- og voksenliv. Det er en vigtig del af unges identitetsskabelse.

Antallet af unge med handicap, der gennemfører eller er i gang med en ungdomsuddannelse er dog markant lavere, sammenlignet med jævnaldrende unge uden handicap.

Unge med handicap kan opleve forskellige udfordringer og barrierer for at kunne starte på og senere gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Udfordringerne relaterer sig til både strukturelle, sociale og personlige forhold, såsom at deltage i sociale og faglige fællesskaber, koordination af støtte, den unges mestringskompetencer og sociale færdigheder med videre.

Dette projekt sigter efter at udvikle en model for at øge andelen af unge med handicap, der begynder på og gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Formål:

Formålet med projektet er, at flere unge med handicap begynder på og gennemfører en ordinær ungdomsuddannelse. Projektet skal udvikle en model for en indsats, der er forankret på socialområdet, og som kan støtte flere unge med handicap til at få en ungdomsuddannelse. Modellen udvikles med fokus på både organisatoriske rammer og koordination, støttemuligheder for den unge og den unges mestringskompetencer.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres undervejs samt til slut. Evalueringen skal skabe et løbende vidensbaseret grundlag for at udvikle modellen i modningsfasen og slutevalueres med henblik på eventuel senere afprøvning/udbredelse.

Samarbejdsparter:

Der er blevet udvalgt tre kommuner, som skal bidrage til at udvikle modellen. De tre kommuner er Aalborg Kommune, Helsingør Kommune og Køge Kommune. Herudover medvirker Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Finansiering

Der er samlet afsat 16,5 mio. kr. over 4 år til projektet.

 
Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Sarah Kjær
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her