Styrkelse af sagsbehandlingen og samarbejde i børnesager med grønlandske familier

Udsatte grønlændere

Initiativet har til formål at styrke grønlandske familiers retssikkerhed og den kommunale sagsbehandling. Som en del af initiativet skal der laves en forundersøgelsen, som skal komme med forslag til, hvilke psykologiske tests eller redskaber, der kan kulturtilpasses og oversættes til grønlandsk sprog og kultur, og dermed kan anvendes til at undersøge grønlandske forældres forældrekompetencer på en mere retvisende måde.

Projektperiode 

Projektet løber i 2023-2024. 

Målgruppe 

Den overordnede målgruppe for initiativet er familier med grønlandsk baggrund, der har en børnesag i en dansk kommune. Derudover er målgruppen de psykologer, der udfører forældrekompetenceundersøgelser af forældre med grønlandsk baggrund.

Baggrund for projektet 

I 2022 udgav VIVE rapporten ”Børn med grønlandsk baggrund, anbragt i Danmark – fra danske kommuner”. I rapporten fremgår det, at familier med grønlandsk baggrund oplever en række udfordringer i mødet med kommunen, hvilket kan henføres til blandt andet sproglige og kulturelle forskelle. Derudover peges der på, at de test, som i dag anvendes til at undersøge forældreevner hos forældre med grønlandsk baggrund, ikke er tilpasset den grønlandske kultur. Der kan derfor være risiko for, at de psykologiske tests ikke giver et retvisende resultat.

Formål 

På den baggrund er der igangsat et initiativ målrettet familier med grønlandsk baggrund i Danmark, som består af to delinitiativer. Det første delinitiativ omhandler arbejdet med at udvælge, oversætte og kulturtilpasse to udvalgte psykologiske tests eller redskaber til brug for forældrekompetenceundersøgelser af familier med grønlandsk baggrund. Hensigten er, at de psykologiske tests eller redskaber derved bliver mere retvisende. I 2024 udarbejdes en forundersøgelse, som skal beskrive forslag til, hvilke og hvor mange specifikke tests og redskaber der kan arbejdes med, hvordan oversættelsen og kulturtilpasningen kan finde sted samt pris og varighed af det enkelte løsningsforslag.

Det andet delinitiativ omhandlede udarbejdelsen af oplysningsmateriale om det sociale system målrettet familier med grønlandsk baggrund i Danmark. Dette initiativ er afsluttet. Materialet består af tre foldere og seks videoer, som fortæller om, hvad familierne kan forvente i mødet med kommunen samt de rammer, regler og rettigheder, der er i det danske sociale system. Materialet kan findes her.

Dokumentation og evaluering 

Initiativet evalueres ikke. 

Finansiering 

Initiativet er en del af SSA-aftalen 2023-2026 samt 2024-2027, hvor der er afsat 2,9 mio. kr.

Mere information

VIVE (2022) "Børn med grønlandsk baggrund, anbragt i Danmark - fra danske kommuner" 

Kontakt

Maria Winther Pedersen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her