Kommunale beredskaber til at opspore og håndtere vold i nære relationer

Vold i nære relationer

Vold i nære relationer er ofte tabuiseret og skjult, men kan gemme sig bag andre problemer som fx rusmiddelbrug eller langvarig arbejdsløshed. Social- og Boligstyrelsen tilbyder et gratis udviklingsforløb til kommuner, der gerne vil blive bedre til at agere hurtigt og koordineret ved mistanke eller viden om vold.

Projektperiode:

2024-2025

Målgruppe:

Voksne over 18 år, som er udsat for eller udsætter andre for vold i nære relationer.

Baggrund for projektet:

VIVE estimerer, ca. 82.000 kvinder og ca. 43.000 mænd årligt er udsat for partnervold. En vold, der kan have mange ansigter og medføre alvorlige skader - både fysisk, psykisk, socialt og økonomisk.

Som kommune skal man så tidligt som muligt reagere, hvis en borger udsættes for vold eller udsætter andre for vold. Men vold er ikke altid ensbetydende med flækkede øjenbryn og synlige blå mærker - og skam og benægtelse afholder mange fra selv at fortælle om, hvad der foregår.

Meget af den vold, der sker i nære relationer, går derfor umiddelbart under radaren. Volden kan gemme sig bag andre problemstillinger som fx angst, langvarig arbejdsløshed og skadeligt brug af rusmidler og måske være den bagvedliggende årsag til, at de tilbudte indsatser ikke slår an.

Social- og Boligstyrelsen tilbyder udviklingsforløb til kommuner, der ønsker at blive bedre til at få øje på vold i nære relationer og sætte rettidigt ind. Forløbet hjælper kommuner til at etablere et lokalt beredskab, der sikrer, at der handles hurtigt og koordineret, så andre relevante afdelinger og eksterne parter inddrages, og borgeren hurtigt får den rette hjælp.

Udviklingsforløbet med med Social- og Boligstyrelsen giver bl.a. kommuner:

• Viden om vold i nære relationer
• Hjælp til at lave et lokalt beredskab, som afspejler den kommunale praksis
• Implementeringsstøtte til at omsætte beredskabet i praksis
• Sparring og erfaringsdeling med andre kommuner

Udviklingsforløbet er gratis og målrettet kommunale chefer, faglige ledere og fagpersoner på det samlede voksenområde. Det afholdes som gruppeforløb med tre-fem kommuner.

Formål:

Formålet med initiativet er at styrke den kommunale opsporing og håndtering af vold i nære relationer ved at etablere og implementere kommunale beredskaber.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres ikke.

Finansiering:

Initiativet er en del af satspuljereserven for 2023. Der er afsat 2 mio. kr. over en to-årig periode.

Læs mere om ansøgningsprocessen her:

Der er ansøgningsfrist: 12. juni 2024 kl. 12.00.

Ansøgningsskema og vejledning finder I her:

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgning

Hvis I vil høre mere om forløbet, inden I beslutter jer, eller har spørgsmål til ansøgningsprocessen, så deltag i vores virtuelle informationsmøde den 14. maj fra kl. 12.00-13.15.

Tilmeldingsfrist til infomødet er den 7. maj, og I tilmelder jer her:

Link til tilmelding til infomøde

Kontakt

Stine Marie Kjær
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her