Oplysningskampagne: Børn og unge skal sikres én digital indgang i kommunen

Børnene Først

Det skal være nemt for børn og unge at finde vej til hjælp i kommunen, når de har behov for vejledning og støtte. En landsdækkende oplysningskampagne skal informere børn og unge om en ny lettilgængelig digital indgang, som de skal kunne finde på kommunernes hjemmeside fra den 1. april 2024. Kampagnen kører fra april til september 2024.

Projektperiode: 

2022-2024

Målgruppe: 

Målgruppen for oplysningskampagnen er alle børn og unge, som selv kan navigere på en hjemmeside og tage kontakt til kommunen. Det er særligt børn og unge i alderen 10-17 år, som kampagnen retter sig mod, da navigation på nettet kræver en vis alder og modenhed.

Formål: 

Kampagne

Alle kommuner skal have en let tilgængelig indgang for børn og unge på deres hjemmeside. Kampagnen skal oplyse børn og unge om, at alle kommuner fremover skal have en digital indgang, der er målrettet dem. Den nye indgang skal gøre det nemt at se, hvordan de kan få kontakt til kommunen, hvis de har brug for hjælp og støtte. Det kan både være i akutte situationer, og hvis de har spørgsmål, bekymringer etc. om deres livssituation. 

Kampagnen skal sørge for, at de kommunale digitale indgange bliver synlige for børn og unge gennem landsdækkende aktiviteter og at viden om indgangene når dem via de kanaler, som børnene og de unge selv anvender. Det betyder, at kampagnen vil foregå på de sociale medier, såsom YouTube, Twitch og Instagram gennem influenter. Kampagnen vil også blive formidlet gennem nationale medier rettet mod børn og unge.

Inspirationsmaterialer

Som en del af kampagnen udarbejdes to inspirationskatalog til kommunerne, som vil have indhold, der kan understøtte den lokale implementering af den digitale indgang og eventuelt lokal udbredelse. Materialerne er udviklet i tæt samarbejde med kommuner og organisationer, som har kommunikation med børn og unge som ekspertise.

  • Katalog #1 - inspiration til design/indhold til lokale hjemmesider
  • Katalog #2 - inspiration til evt. lokal udbredelse om indgangen

Mere information om katalogerne og kampagnen kan hentes ved at klikke på boksene til højre på denne side.

Baggrund: 

Som følge af barnets lov skal alle kommuner pr. 1. april 2024 sikre, at der på kommunens hjemmeside er en let tilgængelig indgang til de kommunale myndigheder, som specifikt er målrettet børn og unge. Let tilgængelig betyder, at hjemmesiden skal være synlig og nem at finde for målgruppen, og at informationen på siden er målrettet børn og unge og dermed udformet i et børnevenligt og enkelt sprog og udtryk. Den kommunale indgang skal sikre, at børn og unge hurtigt kan finde information om, hvem de kan ringe/skrive til for at få hjælp og støtte.

Dokumentation og evaluering: 

Projektet evalueres ikke.

Samarbejdsparter: 

Kommunikationsbureauet Publico Kommunikation har fået tildelt opgaven om at oplyse om de lokale kommunale indgange til børn og unge. Social- og Boligstyrelsen og Publico Kommunikation samarbejder om udarbejdelsen og afviklingen af kampagnen, ligesom de også vil have løbende dialog med en følgegruppe af kommuner og interesseorganisationer på det kommunale område og på børne- og ungeområdet gennem udviklingen af både de understøttende materialer til kommunerne og kampagnen rettet mod børn og unge.

Finansiering: 

Der er på Finanslov 2022 afsat 1,7 mio. kr. i perioden 2022-2024, som led i reformen Børnene Først til oplysningskampagnen.

Kontakt: 

Louise Lau Justesen
41 73 08 89
llju@sbst.dk
Børn, Unge og Familier

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Inspirationskatalog - lokal udbredelse af den lettilgængelige indgang

Læs Social- og Boligstyrelsens Inspirationskatalog til lokal udbredelse af den lettilgængelige indgang for børn og unge på kommuners hjemmeside.

Hent kataloget her

Inspirationskatalog til civilsamfundsaktører - udbredelse af kampagnen DinSide

Læs Social- og Boligstyrelsens Inspirationskatalog til civilsamfundsaktører til udbredelse af kampagnen DinSide

Hent kataloget her

Inspirationskatalog - opbygning af lettilgængelig indgang

Læs Social- og Boligstyrelsens Inspirationskatalog til opbygning af lettilgængelig indgang for børn og unge på kommuners hjemmeside. 

Hent kataloget her

Informationsbrev til kommunerne

For yderligere information om inspirationskataloger og kampagne 

Hent informations-brevet her