Inspirationskatalog – opbygning af en lettilgængelig indgang for børn og unge på kommuners hjemmeside

Social- og Boligstyrelsen2024

Kataloget indeholder inspiration til struktur og indhold i forbindelse med opbygning af digitale sider målrettet børn og unge på kommuners hjemmesider.

Inspirationskataloget har til formål at understøtte kommunernes implementering af den digitale indgang, som er særligt målrettet børn og unge i den enkelte kommune. Kataloget henvender sig til medarbejdere i kommunerne, som har ansvar for at opbygge siderne. Fx udviklingskonsulenter med ansvar for implementeringen af barnets lov og/eller web- eller kommunikationsmedarbejdere. Kataloget er til inspiration og det er op til den enkelte kommune at vurdere og udvikle deres egen hjemmeside til børn og unge.

I kataloget findes inspiration til, hvilke elementer en hjemmeside kan indeholde, og hvordan den kan se ud for, at den er lettilgængelig, synlig og børnevenlig. Katalogets indhold er kvalificeret af børneaktører, som normalt kommunikerer til målgruppen, og giver eksempler på hvordan sprog og tone kan tilpasses, så det egner sig til børn og unge. Derudover indeholder kataloget konkrete indholdselementer, der kan sættes ind på den enkelte kommunes side.

Kataloget indeholder:

  • Tone of voice guide – børnevenlig kommunikation
  • Kernebudskaber – udgangspunkt for konkrete formuleringer
  • Skabelon til sidestruktur – forslag til enkel og overskuelig hjemmeside
  • Forslag til tekstelementer - kan fyldes ind i skabelonen til sidestruktur
  • Ordliste – forklaring af fagtermer
  • FAQ/Spørgsmål & svar - svar på de mest oplagte spørgsmål fra børn/unge
  • Visuelle symboler – grafik, fx topbanner

Hent publikationen her

Hent den grafiske pakke fra inspirationskataloget i en zip-fil her

Hent logopakken fra oplysningskampagnen Din Side her

Inspirationskataloget er udarbejdet af kommunikationsbureauet Publico på vegne af Social- og Boligstyrelsen. Kataloget er blevet kvalificeret af udvalgte børneaktører og i alt 31 kommuner, som bl.a. via deltagelse i en rundspørge har givet input til og feedback på, hvad de kunne ønske i forhold til understøttelse af deres lokale implementering af den digitale indgang.