Sekretariat for nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Senfølger af seksuelle overgreb

Socialstyrelsen har af Nordisk Ministerråd fået til opgave at fortsætte sekretariatsbetjeningen for et nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen i perioden 2021-2022.

Projektperiode:

2021 - 2022

Målgruppe:

Målgruppen for netværket er myndigheder og offentlige institutioner i de nordiske lande, Færøerne, Grønland og Åland.

Baggrund for projektet:

Socialstyrelsen har varetaget sekretariatsbetjeningen for et nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen i perioden 2017-2020. Denne opgave har Socialstyrelsen, af Nordisk Ministerråd, fået til opgave at fortsætte i perioden 2021-2022.

Formål:

Sekretariatsfunktionen består af følgende opgaver: 1) Planlægning og afholdelse af et årligt netværksseminar i 2021 og 2022. 2) Understøtte netværkets interne og eksterne kommunikation. 3) Inkludere frivillige organisationer på området i nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Netværket har to formål: 1) Netværket skal bidrage til at styrke indsatser for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. 2) Netværket skal derudover sikre, at medlemmerne af netværket får adgang til viden om nordiske og udenlandske initiativer, som kan inspirere og indgå i nationale og lokale overvejelser om initiativer på feltet. Herunder skal netværket give medlemmerne mulighed for at udveksle information om nationale og lokale initiativer samt træffe andre aktører i Norden med henblik på at udveksle erfaringer og drøfte mulige samarbejder.

Dokumentation og evaluering:

Det bliver ikke foretaget nogen evaluering.

Kontakt:

Kirstina Stenager
50 81 09 30
Center for Udsatte Voksne
Senest opdateret 17-03-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her