Ansøgningspulje til økonomi- og gældsrådgivning

Civilsamfund

Initiativet sikrer en samlet ordning for økonomi- og gældsrådgivning fra 2018-2020, så udsatte borgere får støtte til mestring af deres privatøkonomi.

Projektperiode:

2022 - 2022

Målgruppe:

Socialt udsatte borgere, som har en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb.

Baggrund for projektet:

Alt for mange borgere oplever usikkerhed og frygt for den næste regning på grund af en kaotisk og uoverskuelig privatøkonomi. Med den rette støtte kan den enkelte borger få større kontrol over egen økonomi, ligesom udsættelser og hjemløshed kan forebygges. Initiativet understøtter videreførelsen af en vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning i en toårig periode fra 2018 i form af støtte til forpligtende partnerskaber mellem frivillige organisationer, almene boligorganisationer og kommuner. I modsætning til tidligere ordninger gives støtten i form af en samlet model for alle sektorområder og målgrupper. Initiativet sikrer således en samlet ordning for økonomi- og gældsrådgivning fremadrettet, så udsatte borgere modtager den bedst mulige støtte i mestringen af deres privatøkonomi og forebyggelsen af hjemløshed.

Formål:

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, som tilbyder gratis økonomi- og gældsrådgivning og dermed medvirker til at reducere social udsathed. Økonomi- og gældsrådgivningen skal muliggøre, at udsatte borgere kan modtage en gratis helhedsorienteret rådgivning om håndtering af gæld og privatøkonomiske forhold såvel som sociale og beskæftigelsesmæssige forhold.

Dokumentation og evaluering:

Der foretages ikke en evaluering af initiativet.

Finansiering:

Der er afsat 19,5 mio. til en ansøgningspulje til økonomi- og gældsrådgivning.

Kontakt:

Ida Emilie Stigaard Bruhn
+45 41 74 00 04
Center for Udsatte Voksne
Senest opdateret 24-02-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her