Styrket og helhedsorienteret tilgang for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse

Alle projekter og initiativer

Social- og Boligstyrelsen indgår i et samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) samt fire partnerskabskommuner om at udvikle en styrket og helhedsorienteret kommunal tilgang over for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse.

Projektperiode:

2020 - 2023

Målgruppe:

Målgruppen er udsatte unge mellem 15-25 år, som har et tværfagligt støtte- og udviklingsbehov i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse og/ eller komme i beskæftigelse. Målgruppen er afgrænset til unge med sociale, psykiske og/eller fysiske udfordringer, der har behov for ydelser efter Serviceloven kombineret med ydelser efter Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år og/eller Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Baggrund for projektet:

Undersøgelser viser, at kommunerne i høj grad oplever udfordringer på ungeområdet med:

- At sikre sammenhængende forløb, der fastholder og motiverer de udsatte unge, som for fleres vedkommende har mange berøringspunkter med kommunen, og i visse tilfælde med psykiatrien.

- At sikre en sammenhængende faglig og økonomisk styring som følge af ungeområdets kompleksitet.

- At investere og omlægge indsatsen, når de økonomiske gevinster ligger længere ude i fremtiden og eventuelt på andre fagområder.

Formål:

Formålet med projektet er at sikre, at flere udsatte unge med sociale, psykiske og/eller fysiske udfordringer støttes i, motiveres til og opnår de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse og/ eller komme i beskæftigelse.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres, og evaluator vil løbende indsamle og præsentere data på møder og workshops med henblik på at understøtte læring og udvikling af den faglige tilgang.

Samarbejdsparter:

Projektet udvikles i samarbejde med STAR, STUK, Frederiksberg Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune og Svendborg Kommune. Derudover er der indgået aftale med Implement Consulting Group og Metrica, som skal gennemføre en ekstern evaluering og understøtte udviklingen af den styrkede og helhedsorienteret tilgang i projektperioden.

Finansiering:

Projektet finansieres af Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet (BUIP). Der er afsat 24,4 mio. kr. i den samlede periode.

 
Senest opdateret 21-02-2022

Kontakt

Merian Iris Larsen
Fuldmægtig

Kontakt

Miriam Bill
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her