Udvikling af koncept for ledelsestilsyn på handicapområdet

Sagsbehandling

Gennem udvikling af et koncept og redskaber for ledelsestilsyn på børne- og voksenhandicapområdet, skal projektet bidrage til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt sikre retssikkerheden for børn, unge og voksne med handicap i landets kommuner.

Projektperiode:

2022 - 2024

Målgruppe:

Projektets direkte målgruppe er kommunale sagsbehandlere og ledere på børne- og voksenhandicapområdet.

Den overordnede målgruppe for projektet er børn, unge og voksne, som har behov for støtte grundet deres handicap.

Baggrund for projektet:

Landets kommuner får mange klager over sagsbehandlingen på handicapområdet, og antallet af hjemvisninger og omgørelser hos Ankestyrelsen er høje jf. Social-, Bolig- og Ældreministeriets Danmarkskort.

Desuden peger flere undersøgelser fra blandt andet DH og VIVE på forskellige udfordringer med kommunernes sagsbehandling på handicapområdet, og dermed med borgernes retssikkerhed og tillid til sagsbehandlingen.

En vigtig forudsætning for god kvalitet i sagsbehandlingen er, at ledelsen i den enkelte kommune selv systematisk og kontinuerligt fører fagligt tilsyn i sagerne. Erfaringer fra styrelsens Taskforce på Handicapområdet viser imidlertid, at kommunerne mangler redskaber til at varetage et effektivt ledelsestilsyn med henblik på kontinuerlig opfølgning, læring og udvikling.

Formål:

Projektets hovedformål er at udvikle et koncept og redskaber for ledelsestilsyn på børne- og voksenhandicapområdet.

Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen vil i samarbejde med 2-4 kommuner udvikle, afprøve og implementere et koncept og konkrete redskaber til et fagligt ledelsestilsyn, som kan være med til at understøtte og styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt sikre retssikkerheden for børn, unge og voksne med handicap i landets kommuner.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres ikke, men det udviklede koncept for ledelsestilsyn afprøves og tilpasses i samarbejde med 2-4 kommuner inden konceptet udbredes til øvrige kommuner. Efter endt projektperiode vil det udarbejdede koncept være tilgængeligt på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside, ligesom konceptet vil kunne indgå som redskab i Social- og Boligstyrelsens øvrige initiativer til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen i kommunerne.

Finansiering:

Projektet er finansieret på satspuljen for 2018 med 1 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. i 2024.

Kontakt:

Louise Carlsberg Christensen
41740026
Psykisk Sårbarhed
Senest opdateret 18-04-2023

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her