Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om videreudvikling af Voksenudredningsmetoden.

Få svar på spørgsmål omkring videreudviklingsprojektet herunder. Siden opdateres løbende.

Spørgsmål og svar om VUM

Den nye, opdaterede VUM præsenteres i begyndelsen af 2020.

VUM udvikles for at sikre sammenhæng til lovgivningen og nyeste praksis på området, og så metoden i højere grad understøtter en (re)habiliterende og recovery-orienteret tankegang. Det betyder eksempelvis, at udredningen tager afsæt i borgerens egne ønsker. Samtidig gøres metoden mere anvendelig i forhold til alle målgrupper på voksenområdet. Den nye VUM understøtter kommunikationen mellem myndighed og udfører bedre og bidrager dermed til at sikre helhed og sammenhæng i indsatsen.

Ændringerne består blandt andet i ændrede begreber i udredningen. Ændringen gør, at udredningen har fokus på funktioner og forhold i stedet for funktionsnedsættelser og problemer. Det sker blandt andet ved at undgå diagnoselignende termer i udredningen. Der tilføjes et felt til angivelse af borgerens ønsker – og oplysningen herom følger med gennem sagsbehandlingsprocessen, så borgerens perspektiv føres med i opsætning af indsatsformål og -mål, eventuelt i et samarbejde med udfører. Den nye VUM understøtter produktionen af bedre data omkring borgerens funktionsevne. Det sker blandt andet ved at tilbyde vurderingsstøtte i scoringen af borgerens funktionsevne. Derudover skelner den nye VUM mellem mål om at udvikle, fastholde eller begrænse tab af funktionsevne.

Den nye VUM udvikles i tæt samarbejde med KL og projekt Fælles Faglige Begreber. Konkret ses det i forhold til begrebsudviklingen i metoden, hvor centrale begreber i VUM er videreudviklet, så de nu har status som fælles faglige begreber, som benyttes i kommunikationen mellem myndighed og udfører. Projekt Fælles Faglige Begreber og videreudviklingen af VUM-projektet har samarbejdet om udviklingen af en fælles samarbejds- og dokumentationsmodel, der integreres i VUM, et indsatskatalog, der er koordineret med indsatserne i VUM samt et katalog til vurderingsstøtte, der skal understøtte en mere ensartet vurdering af borgernes funktionsevne.  Det fortsatte arbejde med at videreudvikle metoden vil også foregå i et tæt samarbejde med projekt Fælles Faglige Begreber.

Ja, det gør det bestemt. De nye ting i VUM er lettere implementeret, når man på forhånd kender til tankegangen og processerne i VUM.

Senest opdateret 18-02-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her