Hjælp til omlægning af socialpsykiatrien

Social- og Boligstyrelsen tilbyder nu hjælp til kommuner, der ønsker at omlægge deres samlede socialpsykiatri til den faglige tilgang recovery-orienteret rehabilitering. Styrelsen kalder arbejdet Borgeren ved roret. Udviklingsforløbet er et samarbejde mellem kommunen og Social- og Boligstyrelsen. Forløbet varer halvandet år.

Mennesker med psykiske vanskeligheder kan komme sig med den rette støtte og hjælp. Derfor er der et stort potentiale i at udvikle og omlægge socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. Denne faglige tilgang sætter borgeren ved roret og sikrer en meningsfuld indsats for den enkelte borger, så borgeren kan udfolde sit fulde potentiale.   

Omlægningen mod recovery-orienteret rehabilitering skal bidrage til, at flere mennesker kommer sig, og til at ressourcerne i socialpsykiatrien anvendes bedst muligt.

Strategisk udviklingsforløb tilbydes til 20 kommuner

Et strategisk udviklingsforløb skal understøtte omlægningen af kommunens samlede socialpsykiatri.

Udviklingsforløbet tager udgangspunkt i Koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien. Konceptet indeholder målrettede guides til alle aktører i socialpsykiatrien – den strategiske ledelse, ledere og medarbejdere på myndighedsområdet og i de sociale tilbud, socialpsykiatriens samarbejdspartnere samt borgere, der modtager støtte i socialpsykiatrien. Med udgangspunkt i otte retningsgivende principper giver guidene konkrete anvisninger til, hvordan man kan omsætte tilgangen i praksis.
Konceptet indeholder også en guide, der beskriver hvilke organisatoriske forudsætninger, der skal være til stede i arbejdet med omlægningen, og hvordan de konkret understøttes. 

Læs mere om konceptet og den faglige tilgang 

  • Det strategiske udviklingsforløb er et samarbejde mellem kommunens samlede socialpsykiatri og Social- og Boligstyrelsen om at omlægge socialpsykiatrien.
  • Et udviklingsforløb varer halvandet år og indeholder en række forskellige aktiviteter, der understøtter omlægningen.
  • Organiseringen af udviklingsforløbet tilpasses til den enkelte kommune.

Læs mere om udviklingsforløbet i vejledningen [pdf]

Hvem kan få et strategisk udviklingsforløb?

Et strategisk udviklingsforløb sigter mod en samlet omlægning af socialpsykiatrien i en kommune på tværs af kommunens politiske og administrative ledelse, myndighed og de sociale tilbud. Derfor er det alene kommuner, som planlægger at involvere den samlede socialpsykiatri, der kan tilmelde sig et udviklingsforløb.

Tilmelding

Samarbejdet indledes med et tilmeldingsmøde mellem kommunen og Social- og Boligstyrelsen. Først herefter kan der ansøges om et forløb. Tilmeldingsskemaet skal være godkendt af en direktør med ansvar for socialpsykiatrien.

Kontakt chefkonsulent Aleksander Marzec Petersen og hør mere om tilmeldingen.

Hent et tilmeldingsskema her

Tilmeldingsskemaet sendes til kvalitetisocialpsykiatrien@sbst.dk 

Læs om andres erfaringer

Er du nysgerrig efter at vide mere om, hvad en omlægning fx kan skabe af tidlige positive forandringer, så læs artiklen om Herning og Roskilde Kommunes erfaringer med udvikling og omlægning af socialpsykiatrien.

Hent artiklen her [pdf]

Kontakt

Aleksander Marzec Petersen
Chefkonsulent