978-87-94371-47-6

Recovery-orienteret rehabilitering. Vejledning til praksis. Koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien

Socialstyrelsen2023
Forside: Recovery-orienteret rehabilitering. Vejledning til praksis

Vejledningen beskriver otte faglige principper for recovery-orienteret rehabilitering. Udgivelsen giver en teoretisk og dybdegående introduktion til området samt et overblik over forskelle og sammenhænge i den faglige tilgang mellem de forskellige aktører i socialpsykiatrien.

Vejledningen til praksis er en del af et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatrien til en recovery-orienteret rehabiliterende praksis. Vejledningen er skrevet til dem, der ønsker en teoretisk og dybdegående præsentation af den faglige forståelse af recovery-orienteret rehabilitering. Udgivelsen giver også et overblik over forskelle og sammenhænge i den faglige tilgang på tværs af de forskellige aktører i socialpsykiatrien.

Vejledningen beskriver otte faglige principper for recovery-orienteret rehabilitering, som er tæt forbundne og alle må følges, hvis man ønsker at omlægge sin praksis til recovery-orienteret rehabilitering. De otte principper er:

  1. Tag udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme
  2. Fokusér på borgernes ressourcer
  3. Inddrag borgernes netværk og de almene fællesskaber
  4. Mød borgerne med åbenhed, tillid og respekt
  5. Hjælp borgerne så tidligt som muligt
  6. Arbejd koordineret med borgernes samlede livssituation
  7. Følg op, så indsatsen altid er den rette
  8. Brug viden og metoder, der virker

Hvert af de otte principper er i udgivelsen beskrevet med udgangspunkt i: Hvad, Hvorfor og Hvordan.

Hvad er en kort beskrivelse af, hvad princippet betyder.
Hvorfor er en kort beskrivelse af, hvorfor kommunen skal arbejde med princippet med udgangspunkt i en lovgivningsmæssig-  og socialfaglig begrundelse.
Hvordan beskriver hvordan princippet påvirker praksis, og hvordan man kan se, om princippet omsættes i praksis.

 

Øvrige publikationer fra konceptet

Hvis du ønsker mere praksisnær viden om, hvordan du konkret kan arbejde med recovery-orienteret rehabilitering, som medarbejder i et socialt tilbud eller som sagsbehandler, eller hvordan du som borger eller samarbejdspartner kan forholde dig til tilgangen, kan du læse mere i en af de øvrige guides eller pjecer, der er udviklet på området:

Guide til sagsbehandlere og ledere på myndighedsområdet
Guide til medarbejdere og ledere i de sociale tilbud
Til dig der søger støtte i socialpsykiatrien
Udvikling og omlægning af socialpsykiatrien. Til samarbejdspartnere
Pjece til den strategisk ledelse
Guide om de organisatoriske forudsætninger. Recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent