978-87-94371-48-3

Guide til sagsbehandlere og ledere på myndighedsområdet. Recovery-orienteret rehabilitering i praksis i socialpsykiatrien

Socialstyrelsen2023
Forside: Guide til sagsbehandlere og ledere på myndighedsområdet

Guiden giver viden og inspiration til, hvordan myndighedssagsbehandlere og ledere på myndighedsområdet kan arbejde med afsæt i en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang.

Guiden til sagsbehandlere og ledere på myndighedsområdet er en del af et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatrien til en recovery-orienteret rehabiliterende praksis. Guiden er bygget op efter otte faglige principper for recovery-orienteret rehabilitering, som skal afspejle sig i hele den faglige praksis. De otte principper er:

 1. Tag udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme
 2. Fokusér på borgernes ressourcer
 3.  Inddrag borgernes netværk og de almene fællesskaber
 4. Mød borgerne med åbenhed, tillid og respekt
 5. Hjælp borgerne så tidligt som muligt
 6. Arbejd koordineret med borgernes samlede livssituation
 7. Følg op, så indsatsen altid er den rette
 8. Brug viden og metoder, der virker

For at gøre guiden anvendelig i den daglige sagsbehandling, er de forskellige principper koblet til faserne i sagsbehandlingen, der hvor det enkelte princip spiller en særlig rolle.

For hvert af de otte principper i guiden beskrives det:

 • Hvad indeholder princippet
 • Hvorfor skal du arbejde med princippet
 • Hvordan kan du arbejde med princippet
 • Dilemmaer og barrierer

Guiden henvender sig til myndighedssagsbehandlere og ledere på myndighedsområdet, som varetager sagsbehandlingen relateret til mennesker med psykiske vanskeligheder. Guiden kan også anvendes som inspiration til sagsbehandlere på det øvrige voksenområde, fx borgere med et handicap eller med sociale problemer.

Lederens særlige rolle uddybes også i guiden, da lederen har en vigtig rolle i at sætte de rammer, der er nødvendige for, at medarbejderne kan arbejde recovery-orienteret rehabiliterende.

Øvrige publikationer fra konceptet

Hvis du ønsker mere viden om det samlede koncept, hvordan du konkret kan arbejde med recovery-orienteret rehabilitering som medarbejder i et socialt tilbud, eller hvordan du som borger eller samarbejdspartner kan forholde dig til tilgangen, kan du læse mere i en af de målrettede guides eller pjecer, der er udviklet på området.

Vejledning til praksis. Koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien
Guide til medarbejdere og ledere i de sociale tilbud
Pjece til borgere, der søger støtte i socialpsykiatrien
Pjece til samarbejdspartnere
Pjece til den strategisk ledelse
Guide om de organisatoriske forudsætninger. Recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent