Til dig der søger støtte i socialpsykiatrien

Socialstyrelsen2023
Forside: Til dig der søger støtte i socialpsykiatrien

Hvad vil det sige, at man arbejder recovery-orienteret?
Og hvad kan du forvente i mødet med kommunen?
Det er emnet for denne pjece.

Pjecen er skrevet til dig, som søger støtte i socialpsykiatrien, fordi du har brug for hjælp på grund af psykiske vanskeligheder. Pjecen uddyber, hvordan kommunen tilbyder støtte til at du kan leve det liv, du gerne vil leve. Her lægges blandt andet vægt på dette:

  • Vi fokuserer på det, der er vigtigt for dig
  • Vi møder dig med åbenhed, tillid og respekt
  • Vi tager udgangspunkt i dine styrker og det, du er god til
  • Vi inddrager din familie og dine venner
  • Vi taler sammen på tværs
  • Vi følger op sammen med dig

Øvrige publikationer fra konceptet

Pjecen er en del af et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatrien til en recovery-orienteret rehabiliterende praksis. 

Hvis du ønsker mere viden om det samlede koncept, hvordan du konkret kan arbejde med recovery-orienteret rehabilitering, som medarbejder i et socialt tilbud eller som sagsbehandler, eller hvordan du som samarbejdspartner kan forholde dig til tilgangen, kan du læse mere i en af de målrettede guides eller pjecer, der er udviklet på området.

Vejledning til praksis. Koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien
Guide til sagsbehandlere og ledere på myndighedsområdet
Guide til medarbejdere og ledere i de sociale tilbud
Pjece til samarbejdspartnere
Pjece til den strategisk ledelse
Guide om de organisatoriske forudsætninger. Recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent