Udvikling og omlægning af socialpsykiatrien. Til samarbejdspartnere

Socialstyrelsen2023
Forside: Udvikling og omlægning af socialpsykiatrien - Til samarbejdspartnere

I denne pjece beskrives den faglige tilgang, som socialpsykiatrien arbejder med, og der inviteres til et tættere samarbejde med alle dem, som også samarbejder med og støtter borgerne i hverdagen.

Pjecen henvender sig til alle socialpsykiatriens samarbejdspartnere, som også samarbejder med eller hjælper borgerne i hverdagen. Det kan være idrætsforeninger, boligforeninger, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, sagsbehandlere i jobcentret eller læger og sygeplejersker i psykiatrien.

Samarbejde er nøgleordet i pjecen, og det uddybes inden for tre emner:

  • Den bedste støtte gives i et samarbejde
  • Et respektfuldt samarbejde
  • Ønsket om et styrket samarbejde

Pjecen til socialpsykiatriens samarbejdspartnere er en del af et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatrien til en recovery-orienteret rehabiliterende praksis.

Øvrige publikationer fra konceptet

Hvis du ønsker mere viden om det samlede koncept, hvordan du konkret kan arbejde med recovery-orienteret rehabilitering, som medarbejder i et socialt tilbud eller som sagsbehandler, eller hvordan du som borger kan forholde dig til tilgangen, kan du læse mere i en af de målrettede guides eller pjecer, der er udviklet på området.

Vejledning til praksis. Koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien
Guide til sagsbehandlere og ledere på myndighedsområdet
Guide til medarbejdere og ledere i de sociale tilbud
Pjece til borgere, der søger støtte i socialpsykiatrien
Pjece til den strategisk ledelse
Guide om de organisatoriske forudsætninger. Recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent