978-87-94371-52-0

Organisatoriske forudsætninger. Recovery-orienteret rehabilitering

Socialstyrelsen2023
Forside: Organisatoriske forudsætninger - Recovery-orienteret rehabilitering

Udgivelsen beskriver, hvilke organisatoriske forudsætninger, der skal være til stede i en kommune for en vellykket udvikling og omlægning af socialpsykiatrien til en recovery-orienteret rehabiliterende praksis.

Guiden om de organisatoriske forudsætninger er en del af et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatrien til en recovery-orienteret rehabiliterende praksis.

I denne guide er der fokus på, hvilke organisatoriske forudsætninger, som skal være til stede for at udvikle og omlægge socialpsykiatrien, samt hvordan der konkret kan arbejdes med at understøtte disse forudsætninger. De organisatoriske forudsætninger er:

  •  Politisk fokus
  • Klart strategisk afsæt
  • Tydelig og vedholdende ledelse
  • Tæt samarbejde på tværs
  •  Inddragende sagsbehandling
  • Tilgængelige, relevante og fleksible tilbud
  • Kompetencer og faglighed
  • Understøttende kultur, sprog og mindset

Alle otte organisatoriske forudsætninger gennemgås i guiden. Det beskrives, hvad den enkelte forudsætning betyder, og hvordan kommunen kan arbejde med den.

Guiden henvender sig til de medarbejdere i kommunen, som er ansvarlige for at drive den organisatoriske og strategiske udvikling af socialpsykiatrien.

I guiden præsenteres desuden Socialpsykiatriens Nøgletal, som er et redskab til løbende at følge udviklingen og omlægningen af socialpsykiatrien. Redskabet kan benyttes af alle landets kommuner og trækker blandt andet tal fra Danmarks Statistik. Redskabet giver nem og hurtig ledelsesinformation om resultaterne af omlægningen ift. for eksempel beskæftigelsesgrad, genindlæggelser, visitationsmønstre mv. Der gives mulighed for at sammenligne egne nøgletal med andre kommuners. 

Øvrige publikationer fra konceptet

Hvis du ønsker mere praksisnær viden om, hvordan du konkret kan arbejde med recovery-orienteret rehabilitering, som medarbejder i et socialt tilbud eller som sagsbehandler, det samlede koncept, eller hvordan du som borger eller samarbejdspartner kan forholde dig til tilgangen, kan du læse mere i en af de målrettede guides eller pjecer, der er udviklet på området.

Vejledning til praksis. Koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien
Guide til sagsbehandlere og ledere på myndighedsområdet
Guide til medarbejdere og ledere i de sociale tilbud
Pjece til borgere, der søger støtte i socialpsykiatrien
Pjece til samarbejdspartnere
Pjece til den strategisk ledelse

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent