Udvikling og omlægning af socialpsykiatrien. Til den strategiske ledelse

Socialstyrelsen2023
Forside: Udvikling og omlægning af socialpsykiatrien - Til den strategiske ledelse

Denne pjece beskriver, hvordan den strategiske ledelse kan skabe rammerne for, at der kan arbejdes recovery-orienteret rehabiliterende i kommunen.

Pjecen til den strategiske ledelse er en del af et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatrien til en recovery-orienteret rehabiliterende praksis. Den henvender sig til politikere, direktører og chefer i kommunen, som har ansvaret for at understøtte prioriteringen af den faglige retning og for at skabe den strategiske ramme for udviklingen af socialpsykiatrien.

Pjecen beskriver blandt andet følgende:

  • Hvorfor omlægge socialpsykiatrien
  • Hvad betyder en udvikling og omlægning af kommunen
  • Hvilke barrierer skal I være opmærksomme på
  • Hvad er den strategiske ledelses opgave

 

Øvrige publikationer fra konceptet

Hvis du ønsker mere viden om det samlede koncept, hvordan du konkret kan arbejde med recovery-orienteret rehabilitering, som medarbejder i et socialt tilbud eller som sagsbehandler, eller hvordan du som borger eller samarbejdspartner kan forholde dig til tilgangen, kan du læse mere i en af de målrettede guides eller pjecer, der er udviklet på området.

Vejledning til praksis. Koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien
Guide til sagsbehandlere og ledere på myndighedsområdet
Guide til medarbejdere og ledere i de sociale tilbud
Pjece til borgere, der søger støtte i socialpsykiatrien
Pjece til samarbejdspartnere
Guide om de organisatoriske forudsætninger. Recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent