Mestringsindsats for søskende til børn med handicap

Børn med funktionsnedsættelser

Søskende til børn og unge med handicap kan ende i mistrivsel, som kan række ind i voksenlivet. SIBS er en manualbaseret intervention, som skal hjælpe søskende til et barn/en ung med handicap til bedre trivsel og mestring.

Projektperiode:

2022 - 2024

Målgruppe:

Børn og unge i alderen 8-16 år, som er søskende til et barn/en ung med et handicap/en varig funktionsnedsættelse.

Baggrund for projektet:

Søskende til børn med handicap er i øget risiko for at udvikle angst og depression og få adfærdsvanskeligheder, såsom aggression og udadreagerende adfærd. Undersøgelser viser, at disse vanskeligheder rækker ind i voksenlivet og kan have langsigtede konsekvenser for deres evne til at mestre udfordringer.

Derfor er det besluttet at afprøve en lovende norsk familieorienteret intervention kaldet SIBS (en forkortelse af Siblings) i en dansk kontekst. SIBS er en gruppebaseret mestringsindsats, hvor der er tale om korte forløb, som følger en manual. I metoden delagtiggøres forældrene, og barnet/den unge indgår i et peer-netværk for andre børn og unge til søskende med handicap. Metoden er udviklet i Norge i et samarbejde mellem Psykologisk Institut på Universitet i Oslo og Frambu Kompetansecenter for Sjeldne Diagnoser over årene 2012-2014 og har været benyttet og udviklet i norsk praksis siden. Metoden er pt. igennem et RCT-studie.

Formål:

Hovedformålet med indsatsen er, at søskende til børn med handicap oplever en bedring i deres mentale helbred igennem bedre at kunne håndtere og kommunikere deres følelser.

Interventionens underformål er derfor at arbejde med at styrke forældre/søskende-kommunikationen. Derved opnår forældrene mulighed for at kunne yde oplysende og følelsesmæssig støtte i familien - og derigennem også sikre en sund udvikling hos deres børn uden handicap.

Dokumentation og evaluering:

Metoden evalueres ud fra effektmålinger på individniveau i begyndelsen af indsatsen, 3 mdr. og 6 mdr. efter deltagelse i interventionen, samt på implementering og økonomi.

Samarbejdsparter:

Der er udvalgt 13 kommuner, som skal indgå i afprøvningen af SIBS.

Finansiering:

Jf. aftale om udmøntning af reserven 2021-2024.

Mestringsindsatsen SIBS - et forøb rettet mod søskende til børn med handicap

Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Helle Thusing Nilsson
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her