Trivsel, udvikling og adfærd for sårbare børn og unge. 5 fortællinger om børn og unges liv – fortalt af VISO-specialister

VISO

Projektet udvikler faglige materialer, der skal styrke de fagprofessionelles forståelse af og tilgang til sårbare børn og unge. Projektet har et særligt fokus på brugen af pædagogiske praksisfortællinger som grundlag for refleksioner over eget arbejde med målgruppen.

Projektperiode:

Ultimo 2023 - 2024

Målgruppe:

Den primære målgruppe er sårbare børn og unge, som i dette projekt har fokus på børn og unge med autisme, udviklingsforstyrrelse, medfødt hjerneskade, udsatte børn med problemfyldt opvækst samt børn og unge med komplekse psykiske vanskeligheder.

Den sekundære målgruppe er lærere og pædagoger, ansatte i PPR og socialrådgivere.

Baggrund for projektet:

Hvordan kan mere viden og nysgerrighed på sårbare børns egne fortællinger, historier, ressourcer og udfordringer være betydningsfuld for udvikling af forståelse og tilgange, som styrker trivsel, udvikling og adfærd i hjemmet og i skolen?

VISO afprøver en mere praksisnær tilgang til opsamling af VISO-forløb samt formidler praksisviden ved hjælp af nye tilgange og metoder til kommunale fagprofessionelle. VISO specialisterne udvikler og kvalificerer materialet.

Formål:

Formålet er at udvikle faglige materialer, der skal styrke de fagprofessionelles forståelse af og tilgang til børnene og de unge.

Projektet skal bidrage til sammenfatning af aktuel viden på området og udvikling af produkter som pædagogiske praksisfortællinger, didaktisk materiale til ledere og pædagogiske konsulenter som inspiration til sparring på personalemøder, inspirationskatalog, guides, pjecer, korte videoer.

Materialet vil være målrettet lærere og pædagoger, men det vil også være nyttigt for PPR og socialrådgivere.

Materiale kan fx anvendes på personalemøder, hvor der er brug for let tilgængelig viden som grundlag for refleksioner over praksis og inspiration til de fagprofessionelles eget arbejde med målgruppe.

Finansiering:

VISOs ramme finansierer projektet i henhold til VISOs vidensforpligtelse.

Kontakt

Ellen Vibe Pedersen
Konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her