Bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap

Børn med funktionsnedsættelser

Projektet skal udvikle og modne en model for kommunernes tilrettelæggelse af overgangen fra ung til voksen på handicapområdet. Modellen skal understøtte implementering af servicelovens § 19 a.

Projektperiode:

2022 - 2024

Målgruppe:

Målgruppen er unge med handicap, der er fyldt 16 år, og deres forældre, og hvor forberedelse af overgangen til voksenområdet skal påbegyndes.

Baggrund for projektet:

Rammerne for hjælp og støtte ændrer sig væsentligt, når unge med handicap bliver voksne. Derfor er det særligt vigtigt for denne gruppe af unge, at forberedelsen af overgangen til voksenlivet er velforberedt og sammenhængende, så både den unge og forældrene er forberedte på og trygge ved de forandringer, som overgangen fører med sig. I 2020 blev der vedtaget en ændring af serviceloven, hvor § 19 a blev indsat, som skal sikre, at kommunerne igangsætter forberedelsen af overgangen til voksenlivet, når unge med handicap fylder 16 år.

Formål:

Formålet med projektet er at understøtte kommunernes implementering af servicelovens § 19 a, herunder et særligt fokus på overgangen fra børne- til voksenparagrafferne i loven. Formålet er dermed at lette overgangen til voksenlivet for unge med handicap, herunder også deres familier, så de oplever at være forberedte og trygge ved de forandringer, som overgangen medfører.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres undervejs og ved afslutning. Evalueringen skal skabe et løbende vidensbaseret grundlag for at udvikle modellen i modningsfasen og slutevalueres med henblik på eventuel senere afprøvning/udbredelse.

Samarbejdsparter:

4-6 partnerkommuner.

Finansiering:

Som led i aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 er der afsat i alt 16,7 mio. kr. til initiativet i perioden 2022-2024, heraf 10,6 mio. kr. til en kommunal ansøgningspulje.

Mere information:

Styrelsen har i 2021 udgivet et inspirationsmateriale, som bl.a. giver forslag til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en god overgang til voksenlivet for unge med handicap:

Overgangen til voksenlivet for unge med handicap 

 
Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Sine Jongdahl Kolind Møller
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her