Forandringen begynder hos personalet

Hvordan kan personalet øge trivslen hos borgere, der ikke har et verbalt sprog, og ad den vej mindske uhensigtsmæssig adfærd? Det var i fokus, da de kommunale deltagere mødtes til netværksdag med Social- og Boligstyrelsen i et projekt, der afprøver metoden Low Arousel 2. Læs reportagen fra dagen her. 

På videooptagelsen følger fagfacilitator Søs Pedersen en yngre kvinde rundt i opholdsrummet på aktivitets- og læringstilbuddet ”Spurvetoften” i Vejle. Kvinden har udviklingshæmning og autisme og intet verbalt sprog. Hun går fra rum til rum, bevæger sine hænder og ”dimser” med sit tørklæde. Søs Pedersen går roligt ved siden af, spejler kvindens fagter, tilbyder hende en hånd, som bliver sluppet igen.

For en udenforstående ser det måske ikke ud af meget, men det er det ”tilstræbte indefra-perspektiv” i metoden Low Arousel 2 (LA2), der arbejdes koncentreret med på optagelsen. På netværksdagen viser Søs Pedersen med videoen, hvordan man kan arbejde med borgerens tilstræbte indefra-perspektiv, når der ikke er talesprog.

Formålet med LA2-projektet er, at der, via arbejdet med metoden – og med et centralt fokus på trivsel hos borgerne –  vil ske et fald i magtanvendelser på det enkelte botilbud. Til gavn for borgerne og for personalet.   

Nyt syn på recovery-orienteret rehabilitering på handicapområdet

I dag er projektets deltagere samlet for første gang til netværksmøde i Odense, hvor de bl.a. bliver præsenteret for den nye måde at se recovery-orienteret rehabilitering på handicapområdet.

Deltagerne kommer fra fem kommuner og otte bosteder, hvor målgruppen er mennesker med udviklingshæmning og begrænset eller intet verbal sprog.

For Nanine Skotte, der er koordinerende pædagog og deltager på vegne af Lolland Kommune, giver metoden god mening i det pædagogiske arbejde, nemlig at være undersøgende, nysgerrig og handlende i tilgangen til at udforske det perspektiv, som fører til en ændring i praksis ift. borgeren. Sagt med andre ord: at sætte sig i borgerens sted og give plads til dennes drømme og håb.

”Det er godt at få koblet arbejdet med LA2 til den nye forståelse af recovery-orienteret rehabilitering på handicapområdet. Borgerens trivsel er nemlig det vigtigste udgangspunkt for vores pædagogiske arbejde, og derfor er redskaber som trivselsplaner, tryghedsplaner, og alt det andet ved LA2, så centralt,” siger hun.

Indefra-perspektiv skaber ændring i tilgangen til borgeren

Recovery handler om det meningsfulde liv for den enkelte, og borgerens håb, ønsker og drømme er afsættet for den pædagogiske praksis. ”Indefra-perspektivet” er et vigtigt element i LA2 og går hånd i hånd med det fokus på borgerens selvbestemmelse og udviklingspotentiale, som er centralt i den recovery-orienterede rehabilitering.

På netværksmødet fortæller Søs Pedersen, hvordan filmoptagelsen af gåturen med borgeren bagefter blev brugt til supervision ift. det tilstræbte indefra-perspektiv:

”Umiddelbart går borgeren på må og få, men hvad hvis hun ikke gør? Hun stopper foran vinduet i længere tid og puster ud. Skuldrene sænker sig. Hvad går det ud på? Hvordan ser hun ud, når hun er glad? Det vil jeg interessere mig for,” siger Søs Pedersen og tilføjer, at det var nyt for dem begge at gå sammen, side om side.

Det begynder med personalet

Projektleder i Social- og Boligstyrelsen Stine Arent Larsen ser positivt på deltagernes proces i projektet:

”Formålet med at inspirere og netværke på tværs af hele projektet lykkes så godt. Det er ildsjæle, vi har samlet her. De brænder for at få borgerens perspektiv helt frem i deres arbejde,” siger hun.

For selv om borgerens gåtur med Søs Pedersen i opholdsrummet måske ikke syner af meget for det utrænede øje, så er det borgerens aktivitet, ikke personalets – personalet følger borgeren, ikke omvendt – for i LA2 arbejder personalet på at blive bedre til at forstå borgeren og være sammen på dennes præmisser:

”Metoden sætter borgeren i centrum, og derfor har den sin relevans. Vi, personalet, skal starte med os selv – hvad er det, vi skal lære? Jeg synes stadig, det er svært, men jeg vil det,” afslutter Søs Pedersen, der har 25-års erfaring fra arbejdet med borgere med særlige behov.


Skrevet af journalist Signe Skovgaard Schmidt.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her