Inspirationskatalog til civilsamfundsaktører - udbredelse af den lettilgængelige indgang for børn og unge på kommuners hjemmeside

2024

Kataloget indeholder inspiration til, hvordan civilsamfundsaktører kan gøre opmærksom på
oplysningskampagnen Din Side via deres kanaler, hvis de arbejder med børn og unge.

Inspirationskataloget har til formål at understøtte civilsamfundsaktørers formidling af kampagnen om den digitale indgang, målrettet børn og unge, som alle kommuner skal have etableret på deres hjemmeside pr. 1. april 2024 som en del af barnets lov.

Kataloget henvender sig til civilsamfundsorganisationer, som har interesse i at hjælpe til udbredelsen af viden om indgangene, så børn og unge - og de voksne, der er omkring dem - får kendskab til dem. Det kan fx være idrætsklubber, spejderorganisationer, rådgivningstilbud og andre aktører, der arbejder med børn og unge, og som gerne vil støtte kampagnen via deres egne kanaler.

Kataloget indeholder inspiration til, hvordan formidling om kampagnen kan foregå, og rummer konkret indholdselementer, så frit kan bruges, evt. i tilpasset form.

Konkret rummer kataloget:

• Tekst-pakke til websites med forslag til, hvordan der kan gøres opmærksom på kampagnen via aktørers domæner og link til sbst.dk/dinside.

• Film-pakke med kampagnefilmene og retningslinjer for brug af film.

• SoMe-pakke med grafik, budskaber og tekstforslag til opslag på Facebook, Instagram og LinkedIn.

Hent publikationen her 

Grafisk pakke til civilsamfundsaktørers udbredelse af DinSide

NB! Filmmaterialet må udelukkende bruges på SoMe-kanaler (Facebook, Instagram, LinkedIn m.m.) i kampagneperioden 2. april til 30. september 2024. Opslagene skal ikke tages ned herefter, men må ikke genopslås. Det betyder samtidig, at filmene ikke må bruges på eget website.

Inspirationskataloget er udarbejdet af kommunikationsbureauet Publico på vegne af Social- og Boligstyrelsen.

Kataloget er udarbejdet på baggrund af input og feedback fra Unicef, Red Barnet, Børns Vilkår, BørneTelefonen og Børnerådet om deres ønsker til inspirationsmaterialer.