Vidensafdækning af overgange ifm. ungdomsuddannelser for unge med handicap

Pluss Leadership, Realize og VIA University2020

Vidensafdækningen peger på, at unge med handicap i højere grad gennemfører ungdomsuddannelser, når de tilbydes støttemuligheder. Det er desuden en styrke, at de unge ved, hvad der forventes af dem, og at der er fokus på både det faglige og det sociale miljø på uddannelsen.

På baggrund af et litteraturstudie og en praksisafdækning, der omfatter besøg på seks ungdomsuddannelser og interviews med 29 unge med handicap, har Pluss Leadership, Realize og VIA University College udpeget fem kerneelementer, der er helt centrale ift. at give støtte til unge med handicap i overgangen til ungdomsuddannelser.

Kerneelementerne omfatter bl.a., at de unge ved, hvad der forventes af dem ift. at gennemføre en ungdomsuddannelse, samt at både det faglige såvel som det sociale miljø er vigtige for, at den unge fastholdes på og gennemfører ungdomsuddannelsen. Et af de helt centrale kerneelementer drejer sig om, at de unge tilbydes de nødvendige støttemuligheder samt viden om, hvilke støttemuligheder der er for den enkelte.

Pluss Leadership, Realize og VIA University College har gennemført et grundigt litteraturstudie, der omfatter 26 studier fra hhv. Danmark (2), USA (21), England (1), Holland (1) og Grækenland (1).

Vidensafdækningen slutter af med en perspektivering af, hvilke elementer man med fordel kan arbejde videre med og forslag til hvordan. 

Hent publikationen