Udgivelser og redskaber

Oversigt over relevante udgivelser og redskaber i forbindelse med Social- og Boligstyrelsens arbejde med en generel model for beskrivelse af specialiseringsniveauer på socialområdet.

Som led i spor 2 i Social- og Boligministerens (tidligere social- og indenrigsministeren) evaluering af det specialiserede socialområde (ESS), har Social- og Boligstyrelsen fået til opgave at udarbejde en generel model for beskrivelse af specialiseringsniveauer på socialområdet.

I den forbindelse udarbejder Social- og Boligstyrelsen løbende en række udgivelser og redskaber, som samles her på siden.

Model for udarbejdelse af specialebeskrivelser (oktober 2021)

Social- og Boligstyrelsen har i 2020-2021 – som led i Social-, Bolig- og Ældreministeriets evaluering af det specialiserede socialområde – udviklet en model for udarbejdelse af specialebeskrivelser på det specialiserede socialområde. Modellen er revideret på baggrund af erfaringer fra en afprøvning på tre pilotområder – autisme, erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse. Såfremt det i forbindelse med evalueringen besluttes at etablere specialeplanlægning på det specialiserede socialområde, vil modellen skulle udbredes til hele det specialiserede socialområde. Formålet med modellen er at etablere en central definition og forståelse af, hvad der på tværs af det specialiserede socialområde karakteriserer højt specialiserede behov og indsatser, samt at synliggøre, hvilke specialfunktioner der er behov for inden for hvert fagligt speciale, og hvilke leverandører der kan varetage dem.

Model for udarbejdelse af specialebeskrivelser

Evaluering af model for specialisering (ESS’ spor 2) (oktober 2021)

Social- og Boligstyrelsen har evalueret den generelle model for beskrivelse af specialiseringsniveauer på baggrund af afprøvningen på tre pilotområder – henholdsvis autisme, erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse. Evalueringen har fokus på modellens faglige gyldighed og operationelle anvendelighed på de tre pilotområder, og evalueringen indeholder desuden en belysning af interessentperspektiver på modellens legitimitet og dens videre anvendelse til specialeplanlægning.

Evaluering af model for specialisering (ESS' spor 2)

 

Senest opdateret 21-01-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her