Evaluering af model for det specialiserede socialområde

Socialstyrelsen2021

Socialstyrelsen har evalueret den generelle model for beskrivelse af specialiseringsniveauer på baggrund af afprøvningen på tre pilotområder – henholdsvis autisme, erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse.

Evalueringen har fokus på modellens faglige gyldighed og operationelle anvendelighed på de tre pilotområder, og evalueringen indeholder desuden en belysning af interessentperspektiver på modellens legitimitet og dens videre anvendelse til specialeplanlægning.


 
Hent publikationen

 

Evaluering af model for specialisering (ESS' spor 2) – Bilag A – Metodebeskrivelse (pdf) 

Evaluering af model for specialisering (ESS' spor 2) – Bilag B – Datarapport (pdf)