Specialer og specialfunktioner på det specialiserede socialområde. Model for udarbejdelse af specialebeskrivelser

Socialstyrelsen2022

Modellen for udarbejdelse af specialebeskrivelser beskriver, hvad der karakteriserer højt specialiserede behov og indsatser og er afprøvet på tre pilotområder - autisme, erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse.

Socialstyrelsen har som led i Social- og Ældreministeriets evaluering af det specialiserede socialområde udviklet en model for udarbejdelse af specialebeskrivelser på det specialiserede socialområde.

Formålet med modellen er at etablere en central definition og forståelse af, hvad der på tværs af det specialiserede socialområde karakteriserer højt specialiserede behov og indsatser, samt at synliggøre, hvilke specialfunktioner der er behov for inden for hvert fagligt speciale, og hvilke leverandører der kan varetage dem.

Modellen er afprøvet på tre pilotområder – autisme, erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse – og efterfølgende revideret på baggrund af erfaringerne herfra. Modellen skal udbredes til hele det specialiserede socialområde, såfremt det i forbindelse med evalueringen besluttes, at der skal etableres specialeplanlægning på området.


 
Hent publikationen