Initiativer i 2019

I 2019 igangsættes fire initiativer under Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet (BUIP). Tre af initiativerne vedrører anbringelsesområdet, og et initiativ vedrører handicapområdet.

Socialstyrelsen igangsætter fire initiativer under Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet i 2019.

Projektet Styrket familiebehandling i udsatte familier, som består i at udvikle en model for familiebehandling til meget udsatte familier, hvor der er risiko for, at et barn skal anbringes.

Læs om Styrket familiebehandling i udsatte familier her

Projekt Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge, som består i at udvikle en model, der skal bidrage til et løft af anbragte børn og unges generelle trivsel, sociale relationer og faglige niveau i grundskolen og dermed sikre, at de får den bedst mulige oplevelse og udbytte af deres skolegang.

Læs om Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge her

Projekt Målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt, som består i at udvikle en indsats, der skal støtte forældre til anbragte børn og unge.

Læs om Målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt her

Programmet Stepping Stones, som er et evidensbaseret program rettet mod forældre, der har et barn med handicap.

Læs om Stepping Stones her

Kontakt:
Programleder
Gitte Bossi-Andresen
Mobil: +45 50 81 09 38
E-mail: gba@socialstyrelsen.dk

Senest opdateret 10-07-2019

Kontakt

Merian Iris Larsen
Fuldmægtig

Aftalen om programmet

Aftalen om Udviklings- og investeringsprogrammet på børneområdet (BUIP) er indgået af satspuljepartierne og offentliggjort i november 2018.

Følg med i BUIP!

Der udsendes løbende nyheder om ansøgningsfrister, igangsættelse af initiativer m.v. under Udviklings- og investeringsprogrammet.