Rådet for tryghedsskabende velfærdsteknologi

Regeringen har nedsat Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi, som skal understøtte implementeringen af magtanvendelsesreglerne, som i serviceloven vedrører tryghedsskabende velfærdsteknologi.

Som led i revisionen af magtanvendelsesreglerne ændres reglerne om alarm- og pejlesystemer. Den nye terminologi er ”tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger”. Denne skaber hjemmel til at bruge nye typer af tryghedsskabende, velfærdsteknologiske løsninger efter servicelovens magtanvendelsesregler.

Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi har dermed til formål at understøtte implementeringen af de af servicelovens magtanvendelsesregler, som vedrører tryghedsskabende velfærdsteknologi, herunder at sikre borgernes retssikkerhed. 

Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologis hjemmeside på Hjælpemiddelbasen.dk

Kontakt

Max Peder Jensen
Faglig konsulent