Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet

Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet har som formål at understøtte en mere vidensbaseret og effektfuld socialpolitik. Dette gøres ved systematisk at screene for og udvikle sociale indsatser, der efterspørges i kommunerne.

Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet bygger derfor på Social- og Indenrigsministeriets strategiske udvikling af sociale indsatser. Denne strategi har som formål at sikre et målrettet og systematisk udviklingsarbejde på det sociale område. Strategien for udviklingen af sociale indsatser er derfor en solid ramme for at sikre, at initiativerne i udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet bidrager med en vidensbaseret udvikling af sociale indsatser.

Social- og Indenrigsministeriet og den daværende Socialstyrelse har udarbejdet en drejebog, der beskriver de fire faser i strategien for udvikling af sociale indsatser. Faserne omfatter:

  • Screening: Formålet med screeningsfasen er at sikre, at der kun iværksættes national udvikling af sociale indsatser, som har realistiske forudsætninger for at blive til virksomme sociale indsatser – og at indsatserne realistisk vil blive forankret i drift i et større antal kommuner.
  • Modning: Formålet med modningsfasen er at udvikle indsatsen til et niveau, hvor den er klar til at blive systematisk afprøvet.
  • Afprøvning: Formålet med afprøvningsfasen er at afprøve den modnede indsats under kontrollerede forhold med henblik på at undersøge, om indsatsen virker i den form, den har fået.
  • Udbredelse: Formålet med udbredelsesfasen er at udbrede den virksomme indsats til interesserede kommuner/sociale tilbud.

I drejebogen beskrives desuden, hvilke kriterier udviklingsarbejdet skal opnå for at en indsats kan gå fra fase til fase. Beskrivelserne og drejebogen kan bruges af alle aktører, der arbejder med udviklingen af sociale indsatser.

Læs drejebogen og mere om strategien for udvikling af sociale indsatser her

Social- og Boligstyrelsen er i gang med at udvikle materialer målrettet kommuner, som ønsker at indgå et samarbejde med udvikling oag afprøvning af effektive sociale indsatser. Materialerne vil blive offentliggjort her, når de er tilgængelige.

Senest opdateret 22-04-2022

Kontakt

Merian Iris Larsen
Fuldmægtig

Aftalen om programmet

Aftalen om Udviklings- og investeringsprogrammet på børneområdet (BUIP) er indgået af satspuljepartierne og offentliggjort i november 2018.

Følg med i BUIP!

Der udsendes løbende nyheder om ansøgningsfrister, igangsættelse af initiativer m.v. under Udviklings- og investeringsprogrammet.