Undervisningsmoduler om lovgivning

På denne side kan du hente de enkelte moduler til undervisning i lov om voksenansvar samt om forebyggende metoder.

Hvert modul består af følgende filer:

  • Undervisernoter
  • Powerpoints - redigerbare

Der er i slutningen af hver powerpointfil en oversigt over retskilder samt gengivelse af de konkrete bestemmelser i voksenansvarsloven og voksenansvarsbekendtgørelsen.

§ 8 Afværgehjælp

Undervisernoter (pdf)

Powerpoints - redigerbare (PP)

§ 9 Fysisk magtanvendelse

Undervisernoter (pdf) 

Powerpoints - redigerbare (PP)

§ 10 Tilbageførsel ved rømning

Undervisernoter (pdf) 

Powerpoints - redigerbare (PP)

§ 11 Tilbageholdelse i forbindelse med eller undervejs i en anbringelse

Undervisernoter (pdf)

Powerpoints - redigerbare (PP)

§§ 12-13 Tilbageholdelse og fysisk fastholdelse - delvis lukkede afdelinger og døgninstitutioner

Undervisernoter (pdf)

Powerpoints - redigerbare (PP)

§ 14 Sikrede afdelinger – isolation

Undervisernoter (pdf) 

Powerpoints - redigerbare (PP)

§ 15 Kontrol med kommunikation

Undervisernoter (pdf)

Powerpoints - redigerbare (PP)

§ 16 Undersøgelse af person og opholdsrum – Opholdssteder, åbne og delvis lukkede afdelinger og døgninstitutioner

Undervisernoter (pdf) 

Powerpoints - redigerbare (PP)

§ 16 Undersøgelse af person og opholdsrum - sikrede institutioner

Undervisernoter (pdf) 

Powerpoints - redigerbare (PP)

§ 17 Anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer.

Undervisernoter (pdf) 

Powerpoints - redigerbare (PP)

§ 18 Unge i varetægt – besøgs-, brev- og telefonkontrol

Undervisernoter (pdf) 

Powerpoints - redigerbare (PP)

§§ 19-20 Unge anbragt som led i en strafferetlig afgørelse - kontrol mv. af kommunikation

Undervisernoter (pdf)

Powerpoints - redigerbare (PP)

§ 21 Registrering og indberetning - opholdssteder og døgninstitutioner

Undervisernoter (pdf)

Powerpoints - redigerbare (PP)

§ 21 Registrering og indberetning – kommunale plejefamilier

Undervisernoter (pdf)

Powerpoints - redigerbare (PP)

§ 22 Tilsyn

Undervisernoter (pdf) 

Powerpoints - redigerbare (PP)

Senest opdateret 11-03-2021

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent