Redskaber

Her kan du finde redskaber, der kan støtte anvendelsen af udredningsværktøjet i sagsbehandlingen.
Social - og Boligstyrelsen har udviklet en række redskaber, som kan hjælpe dig med at anvende ICS og udredningsværktøjet i sagsbehandlingen.
Nedenfor kan du læse om hvert enkelt redskab samt finde links til at hente og bestille de enkelte redskaber.

Håndbogen er til børne- og ungerådgivere, der arbejder på
myndighedsområdet med udsatte børn og unge og på
området med børn og unge med funktionsnedsættelser
eller kroniske og langvarige lidelser.

Bogen er en håndbog om anvendelse af den socialfaglige
metode Integrated Children’s System (ICS) og udredningsværktøjet,
og hvordan ICS og udredningsværktøjet kan
understøtte kvalitet i sagsbehandlingen.

Håndbog om ICS og udredningsværktøjet 2023

Redskabet indeholder en række udsagn og fokusområder, det kan være relevant for børne- og ungerådgiveren at være opmærksom på bl.a. i arbejdet med de børnefaglige undersøgelser. Udsagnene er opdelt efter barnet/den unges alder og er baseret på omfattende forskningsviden fra perioden 2012-17 om børns udvikling samt beskyttelses- og risikofaktorer for børn og unge.

Læs mere og hent den elektroniske udgave

For at skabe overblik over informationer under en sagsdrøftelse har Socialstyrelsen i samarbejde med ICS superbrugere udviklet et magnetredskab. Redskabet hjælper med at skabe en oversigt over de involverede i en sag: Familiemedlemmer, relevante oplysninger og barnets behov.

En måde at anvende redskabet på kan være, at en børne- og ungerådgiver præsenterer en aktuel sag, hvorefter hele teamet ved hjælp af magneter diskuterer fx barnets udækkede behov eller andre perspektiver på sagen.

Redskabet bruges konkret på et whiteboard, og man kan sætte magneterne op og ned og tegne og fortælle ved siden af.

Det er aktuelt ikke muligt at bestille magnettasker. Det vil fremgå her på siden, når de igen er tilgængelige for bestilling.

’Ægget’ illustrerer det faglige værktøj, der anvendes til at afdække barnets og familiens behov. ’Ægget’ kan bruges i udredningsarbejdet og samtalerne med barnet og forældrene og indeholder områderne ’Familie og netværk’ og ’Barnets udvikling’.

Hent ægget

’Ægget’ kan bruges i udredningsarbejdet og samtalerne med barnet og forældrene. Social- og Boligstyrelsen har fået lavet illustrationer af ’Ægget’ på en række sprog, der kan anvendes i dialogen med børn og familier, der har et andet modersmål end dansk.

Hent 'Ægget' på arabisk

Hent 'Ægget' på engelsk

Hent 'Ægget' på grønlandsk

Hent 'Ægget' på kurdisk

Hent 'Ægget' på polsk

Hent 'Ægget' på russisk

Hent 'Ægget' på somali

Hent 'Ægget' på tyrkisk

ICS trekanten som dialogredskab kan anvendes i samtalerne med barnet og familien. Der er to sider, hvorpå der på den ene side er en illustration af ICS-trekanten og på den anden side en samlet oversigt over alle ti dimensioner i ICS samt stikord til, hvordan dimensionerne skal forstås.

Hent ICS trekanten

ICS-trekanten kan anvendes som dialogredskab i samtalerne med barnet og familien. Social- og Boligstyrelsen har fået lavet illustrationer af ICS-trekanten på en række sprog, der kan anvendes i dialogen med børn og familier, der har et andet modersmål end dansk.

Hent ICS-trekanten på arabisk

Hent ICS-trekanten på engelsk

Hent ICS-trekanten på grønlandsk

Hent ICS-trekanten på kurdisk

Hent ICS-trekanten på polsk

Hent ICS-trekanten på russisk

Hent ICS-trekanten på somali

Hent ICS-trekanten på tyrkisk 

Dialoglinealen er et fysisk redskab, der har referencer til børnelinealen på den ene side og smileys på den anden side. Linealen kan anvendes i både dialogen med de mindre børn med begrænset verbalt sprog og med større børn og unge samt forældrene.

Hent dialoglinealen

Tragtmodellen er et redskab, der kan understøtte ICS-systematikken i sagsbehandlingen, og en model til at systematisere børne- og ungerådgiverens løbende faglige udredning i en sag. Den hjælper med at skabe overblik og prioritere i oplysningerne om barnet og familien. Den er ligeledes et redskab til at foretage balancerede risikovurderinger ved både at vægte problemer og ressourcer i den specifikke sag, koble denne viden med generel viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer samt danne hypoteser om, hvad der er på spil for barnet i familien. Herved medvirker Tragtmodellen til at kvalificere børne- og ungerådgiverens faglige udredninger i sagsprocessen.

I vores vejledning til tragtmodellen kan du læse mere om, hvordan du konkret kan bruge tragtmodellen i dit sagsarbejde.

Hent Tragtmodellen

Hent vejledning til brug af Tragtmodellen

Kontakt

Malene Lund
Specialkonsulent