Vejledning til brug af Tragtmodellen

Udarbejdet af Katrin Leicht Schnohr og Lotte Andersen, Københavns Professionshøjskole, samt Steen Bach Hansen, SPUK, for Socialstyrelsen2020

Tragtmodellen er et redskab, der har til formål at understøtte ICS-metoden i sagsbehandlingen på børneområdet.

For at bistå den bedst mulige anvendelse af Tragtmodellen, er der udarbejdet en vejledning, som sagsbehandlere og andet relevant fagpersonale kan benytte i sagsprocessen.

Vejledningen gennemgår, hvordan Tragtmodellen anvendes, hvor i sagsbehandlingsprocessen Tragtmodellen kan benyttes samt inspiration til, hvordan modellen kan anvendes i samtalen med familien og samarbejdspartnerne.

Tragtmodellen er udviklet til at systematisere sagsbehandlerens løbende faglige udredning i en sag. Den hjælper med at skabe overblik og prioritere i oplysningerne om barnet og familien. Den er ligeledes et redskab til at foretage balancerede risikovurderinger ved både at vægte problemer og ressourcer i den specifikke sag,

Modellen er opbygget som en tragt, der indeholder tre faser:

  • Fase 1: Bekymring
  • Fase 2: Hypotesedannelse
  • Fase 3: Tragtning

Under hver af disse tre faser bliver sagsbehandleren vejledt til de spørgsmål, som er væsentlige at få afdækket i sagsprocessen. 


 
Hent publikationen