De aldersopdelte fokusområder – et redskab til arbejdet med ICS

Socialstyrelsen2018

Udgivelsen er et redskab, der bruges på børne- og ungeområdet i forbindelse med sagsbehandlingsmetoden ICS. Redskabet lister en række fokusområder op til forskellige aldersgrupper.

Det socialfaglige redskab ”De aldersopdelte fokusområder” er udviklet i forbindelse med sagsbehandlingsmetoden ICS – Integrated Children’s System, der blev introduceret i Danmark i 2007 og siden har vundet stor udbredelse i landets kommuner. Redskabet blev opdateret første gang i 2014 og igen med denne udgave.

Redskabet indeholder en række udsagn og fokusområder, det kan være relevant for sagsbehandleren at være opmærksom på bl.a. i arbejdet med de børnefaglige undersøgelser. Udsagnene er opdelt efter barnet/den unges alder og er baseret på omfattende forskningsviden fra perioden 2012-17 om børns udvikling samt beskyttelses- og risikofaktorer for børn og unge.

Den såkaldte ICS-trekant indeholder siderne; Barnets udvikling, Forældrekompetencer og Familie og netværk. Siderne er opdelt i dimensioner og ICS trekanten består samlet set af i alt 10 dimensioner. Værktøjet ”De aldersopdelte fokusområder’ følger disse dimensioner.

ICS er beskrevet i en selvstændig håndbog, der er opdateret august 2018 i overensstemmelse med en forenkling af metoden med ikrafttrædelse 1. januar 2019. Nærværende udgave af ”De aldersopdelte fokusområder” knytter sig til den forenklede udgave af ICS.

”De aldersopdelte fokusområder” er særlig relevant for sagsbehandlere (og evt. andre fagpersoner) på området for udsatte børn og unge og kan også være relevant for sagsbehandlere på handicapområdet (0-18 år).

Udgivelsen er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen. 

Hent publikationen