Håndbog om ICS og udredningsværktøjet

Social- og Boligstyrelsen2023
Forside til Håndbog om ICS og udredningsværktøjet 2023

Med afsæt i barnets lov præsenterer håndbogen ICS og udredningsværktøjet. Der guides til anvendelsen af metoden og redskabet i praksis, og hvordan de kan understøtte kvaliteten i sagsbehandlingen.

Udgivelsen er en håndbog i anvendelse af sagsbehandlingsmetoden Integrated Children’s System (ICS) og udredningsværktøjet. Denne 2. udgave er en opdateret version af ”Kvalitet i sagsbehandlingen – en håndbog i anvendelse af ICS og udredningsværktøjet” og afspejler det juridiske fundament for sagsbehandlingen, der følger af barnets lov.

Håndbogen er skrevet til alle, der arbejder på myndighedsområdet med børn og unge i udsatte positioner og på området med børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Udgivelsen beskriver det teoretiske grundlag for ICS og giver en grundig indføring i både ICS og udredningsværktøjet, og hvordan de kan bidrage til kvaliteten i sagsbehandlingen.

Der lægges stor vægt på den praktiske anvendelse. Håndbogen indeholder således en lang række eksempler og øvelser og giver konkret vejledning til arbejdet med metoden og redskabet. Der introduceres også til de mest centrale sagsskabeloner, der understøtter brugen af ICS og udredningsværktøjet i hverdagen.

Håndbogen er udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen, mens Ankestyrelsen, Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement, Københavns Professionshøjskole, VIA University College, selvstændig handicapkonsulent Vibeke Larsen, Kommunernes Landsforening samt Glostrup og Faaborg-Midtfyn Kommuner med hver deres fagekspertise har bidraget til at kvalificere håndbogen.

Bestil Håndbog om ICS og udredningsværktøjet

Hent publikationen her