Information om regler om brug af magt

Her finder du materialer, der informerer om reglerne om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Socialstyrelsen har, i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, udarbejdet flere forskellige informationsmaterialer om reglerne om brug af magt.

Håndbøger

Du kan downloade 3 håndbøger, der informerer om reglerne. Find den håndbog, som passer til dig:

Fra januar 2020 vil det også være muligt at bestille trykte versioner af håndbøgerne.

Kort fortalt

Få et overblik over reglerne – kort fortalt. De kan fx hænges op på opslagstavlen, bruges som udgangspunkt for en dialog m.v.

Film til borgere

Der er også udarbejdet en letforståelig film til borgere om magtanvendelsesreglerne:

Film om regler om brug af magt – til borgere:

Kontakt

Team magtanvendelse

Hvem vejleder om serviceloven?

I forhold til vejledning og spørgsmål om servicelovens regler, herunder magt-anvendelsesreglerne, er det som udgangspunkt kommunerne, der vejleder borgerne. 

Medarbejdere i kommunerne kan søge generel vejledning hos Ankestyrelsen om praksis og om generelle problemstillinger inden for servicelovens område, herunder magtanvendelses-reglerne. 
Undtaget herfra er vejledning om ny lovgivning, hvor Social- og Indenrigsministeriet i de første tre måneder efter en ny lovs ikrafttræden har vejledningspligten over for kommunerne.

Ankestyrelsens hjemmeside

Undtaget herfra er vejledning om ny lovgivning, hvor Social- og Indenrigsministeriet i de første tre måneder efter en ny lovs ikrafttræden har vejledningspligten over for kommunerne.