Til myndighedspersoner. Regler om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Socialstyrelsen2019

Få kendskab til servicelovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Denne håndbog til myndighedspersoner giver et overblik over regelsættet, viden om de enkelte regler og illustrerer brug af reglerne gennem cases.

Denne håndbog giver viden om de nye regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. 

Håndbogen henvender sig til myndighedspersoner og studerende, der arbejder med voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Bemærk, at de reviderede regler i serviceloven om brug af magt træder i kraft den 1. januar 2020. 

Du kan i håndbogen finde viden om de enkelte regler, om forebyggelse, håndtering og læring af brug af magt samt cases, som illustrerer og underbygger vinkler på de faglige og juridiske forhold. Håndbogen kan også bruges som opslagsværk. Den er én ud af tre håndbøger om servicelovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Fra januar 2020 vil det også være muligt at bestille trykte versioner af håndbøgerne.

Få mere viden om brug af magt på Socialstyrelsens hjemmeside


 
Hent publikationen

Bestil trykt udgave

Skriv om du vil bestille postkort eller plakater

Felter med (*) skal udfyldes