Modul 4: Møde med borgere og pårørende

Få forslag til, hvordan du kan orientere og inddrage borgere og pårørende i arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af magtanvendelse ved at holde et møde for borgere/pårørende. Find også en film om magtanvendelsesreglerne, der primært henvender sig til borgere.

Ved at informere borgere og pårørende om magtanvendelsesreglerne og drøfte, hvordan man hos jer kan forebygge, håndtere og lære af magtanvendelse, vil I i højere grad kunne inddrage dem i jeres arbejde.

Forskning viser, at mennesker, der inddrages, ofte får øget oplevelse af kontrol, hvilket i sig selv kan være med til at forebygge angst og konflikteskalering. Overvej, hvordan I hos jer kan informere borgere og pårørende om magtanvendelsesreglerne og drøfte, hvordan I kan forebygge, håndtere og lære af brug af magt.

  • Der er udarbejdet en film primært målrettet borgere om magtanvendelsesreglerne.  
  • Til borgere og pårørende er der desuden udgivet håndbogen: Regler om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Til borgere og pårørende. Regler om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Møde med borgere og pårørende

Ved at holde et møde for fx borgere/pårørende og fagpersoner kan du og dine kolleger orientere og inddrage borgere og pårørende i arbejdet med at forebygge og håndtere magtanvendelse.
Se her forslag til, hvad mødet kan bestå af:

På mødet kan I vise filmen om magtanvendelsesreglerne, der primært er målrettet borgere. Efter I har set filmen, kan I drøfte:

  • Hvad oplever I, at magt er?
  • Hvad kan være grunden til, at fagpersoner bruger magt?
  • Hvad oplever I, at forebyggelse af magt er?
  • Hvordan kan fagpersoner og borgerne/pårørende sammen forebygge brug af magt? (Hvad kan fagpersonerne gøre? Hvad kan borgere/pårørende gøre? Hvordan kan de samarbejde?)
  • Hvordan kan fagpersoner og borgere handle i situationer, hvor der opstår behov for at bruge magt? (Hvad kan fagpersonerne gøre? Hvad kan borgere/pårørende gøre? Hvordan kan de samarbejde?)
  • Hvordan kan fagpersoner og borgerne lære af situationer, hvor der har været brugt magt? (Hvad kan fagpersonerne gøre? Hvad kan borgere/pårørende gøre? Hvordan kan de samarbejde?).

Hav forinden forberedt en eller evt. flere cases ud fra fiktive, men typiske dilemmaer eller problemstillinger fra jeres dagligdag. Fortæl om casen, så alle har et klart billede af, hvad den går ud på.

Drøft casen ud fra borger/pårørendes perspektiv – hvad tror I, at borgeren tænker? Og hvordan oplever hun situationen? Drøft herefter casen ud fra fagpersonernes perspektiv – hvad tror I, at fagpersonen tænker? Og hvordan oplever han situationen?

Prøv herefter at komme med forslag til, hvad borgeren og fagpersonen kan gøre. Tal også om, hvorvidt fagpersoner og borgere kunne have gjort noget inden situationen, der kunne have forhindret problemet i at opstå, og hvad det kan være vigtigt at huske på, hvis man som borger eller som fagperson oplever lignende situationer i fremtiden. 

I kan også finde konkrete dilemmaer ved at bruge dilemmakort over konfliktfyldte situationer, der er udviklet netop for at bidrage til indsigt i borgeres/pårørendes og fagpersonernes perspektiver, og herigennem være med til at forebygge voldsomme episoder.

Find dilemmakort her (udarbejdet af SUS)

Kontakt

Team magtanvendelse

Film

Se filmen om magtanvendelsesreglerne, som er målrettet borgere og pårørende.

Film - magt