Modul 3: Cases - refleksion og drøftelse

Her har du mulighed for at reflektere ud fra 2 fiktive cases og cases fra egen praksis.

Se de 2 film, som hver viser en case med et dilemma og giver information om regler om brug af magt, der kan være relevante i forhold til casen. Efter hver film er der refleksionsspørgsmål og en quiz.

Brug også jeres egne cases som udgangspunkt for refleksion og en drøftelse af, hvordan I kan handle i praksis ud fra reglerne om brug af magt. 

Casen foregår på et botilbud og giver information om reglerne for fastholdelse og udarbejdelse af husorden.

Film

Se filmen om Mads og Aske, der bor sammen, og personalet, der forsøger at håndtere en tilspidset situation foran fjernsynet i den fælles opholdsstue (dobbeltklik på filmen for fuld skærm). 

Tænk nu over…

  • Hvad ville du selv gøre for at forebygge en lignende situation?
  • Hvad ville du selv gøre, hvis du skulle håndtere en lignende situation?
  • Vil du overveje at bruge indgreb efter magtanvendelsesreglerne? I så fald hvilke? Og hvilke regler vil du i så fald gøre brug af?

Quiz

Test din viden i quizzen om "Kampen om fjernsynet". 

Quiz om "Kampen om fjernsynet"

Casen foregår på et plejecenter og giver information om reglerne for brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi og låsning og sikring af yderdøre og vinduer.

Film

Se filmen om Alma, der bor på et plejecenter og godt kan lide at gå aftentur. Personalet er i tvivl om, hvordan de bedst både kan understøtte Almas sikkerhed og mulighed for at gå aftentur (dobbeltklik på filmen for fuld skærm).

 

Tænk nu over…

  • Hvad ville du selv gøre for at forebygge en lignende situation?
  • Hvad ville du selv gøre, hvis du skulle håndtere en lignende situation?
  • Vil du overveje at bruge indgreb efter magtanvendelsesreglerne? I så fald hvilke? Og hvilke regler vil du i så fald gøre brug af?

Quiz

Test din viden i quizzen om "Aftentur i trafikken".

Quiz om "Aftentur i trafikken"

I kan også tage udgangspunkt i jeres egne oplevelser med brug af magt eller situationer, hvor I har overvejet brug af magt. Brug de tilhørende spørgsmål til at reflektere over de problemstillinger og dilemmaer, som I oplever.

Opgaver til egne cases (pdf)

Kontakt

Team magtanvendelse